1ste inschrijving ?

Voorhuwelijkssparen

Geef je kind de beste start in het leven!


Je kind kan ingeschreven worden vanaf het jaar van de 14de verjaardag en tot zijn/haar 27ste. Jaarlijks kan men 18 tot maximaal 48 euro sparen. Wanneer hij/zij trouwt, samenwoont of de leeftijd van 30 jaar bereikt, stop je met sparen en ontvangt je kind een unieke voorhuwelijksspaarpot.

Trouwen of samenwonen, niets dan voordelen
Je kind ontvangt het gespaarde kapitaal met daarbovenop intresten tot 125%! Een mooie en vooral veilige belegging, niet?  Al aan het sparen vóór 2015: dan kunnen de intresten oplopen tot 170%.

30 jaar en nog niet samenwonend of getrouwd?

Geen probleem! Een persoon die niet getrouwd is of (nog) niet samenwoont op 30 jaar, ontvangt toch het gespaarde kapitaal met daar bovenop intresten tot 120% en premies tot 230 euro. Voor nieuwe spaarders vanaf 2015 kan de intrest oplopen tot 100%.

De tabellen met rendementen kan je vinden in het menu aan de rechterkant.

Hoe aansluiten?
dropdown

Alle 14-jarige VNZ-leden worden door ons automatisch aangeschreven en ontvangen de informatiefolder met het inschrijvingsformulier.
Voor de betalingswijze en spreiding heb je de keuze: per overschrijving (jaarlijks) of domiciliëring (per kwartaal of jaarlijks).
Eénmaal per jaar ontvangt men een rekeninguittreksel dat men in het mapje kan opbergen.

Hoeveel mag men sparen?
dropdown

Het jaarlijkse spaarbedrag bepaalt iedereen zelf:

  • tussen minimum 18 en maximum 48 euro per jaar;
  • indien het jaarlijkse minimale spaarbedrag niet bereikt wordt in het jaar X, dan kan men nog een inhaalstorting verrichten tot en met 31 december van het jaar X+1;
  • de eerste storting kan reeds vanaf de eerste maand van het jaar waarin men 14 wordt;
  • alle stortingen die werden verricht tijdens het jaar waarin het lid de dienst heeft verlaten, komen in aanmerking voor de berekening van de voordelen.
Reden van uitbetaling (voor de leden die aansloten voor 1 januari 2007)
dropdown

a) huwelijk
Men ontvangt het gespaarde kapitaal plus 10 tot 170% intrest afhankelijk van de duur van de aansluiting. Daarbij krijgt men ook een aangroeipremie van 49,58 euro na 3 jaar aansluiting. Deze premie kan oplopen tot 322,26 euro, afhankelijk van de aansluitingsdatum en op voorwaarde dat elk jaar het maximumbedrag werd gespaard. Zo niet is de aangroeipremie evenredig aan de stortingen. Deze aangroeipremie kan jaarlijks worden herzien.
Het spreekt vanzelf dat, als beide jonggehuwden bij onze dienst voorhuwelijkssparen aangesloten zijn, elk van hen al deze voordelen krijgt.
b) samenwonen
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds vergeet de samenwonenden niet. Zij ontvangen 80 % van alle voordelen opgesomd in geval van huwelijk!
c) 30 jaar
U bent 30 jaar en niet gehuwd, u ontvangt het gespaarde kapitaal plus de intrest die, afhankelijk van de duur van uw aansluiting, varieert van 45 % tot 120 %, aangevuld met een (aangroei)premie van 24,79 tot 309,87 euro.
d) overlijden
De erfgenaam heeft recht van 10 tot 110 % intrest op het gespaarde kapitaal.
e) vrijwillig ontslag
Men vraagt het geld terug op, ofschoon men in orde was met de betalingen, dan krijgt men het door gestorte kapitaal terugbetaald, vermeerderd met een samengestelde intrest van 2,75 % per jaar.
f) verplicht ontslag
De verplichte ontslagen zijn de ontslagen van leden die het minimum bedrag van 18 euro per jaar niet gestort hebben. Deze krijgen eveneens het kapitaal terugbetaald, vermeerderd met een samengestelde intrest van 2,75 % per jaar. Tabel met rendementen (aansluiting voor 1 januari 2007)(*) Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard.

Reden van uitbetaling (voor de leden die aansluiten vanaf 1 januari 2007)
dropdown

a) Huwelijk of samenwonen
Men ontvangt het gespaarde kapitaal plus 10 tot 170 % intrest afhankelijk van de duur van de aansluiting. Daarbij krijgt men ook een aangroeipremie van 50 euro na 3 jaar aansluiting. Deze premie kan oplopen tot 160 euro, afhankelijk van de aansluitingsdatum en op voorwaarde dat elk jaar het maximumbedrag werd gespaard. Zo niet is de aangroeipremie evenredig aan de stortingen. Deze aangroeipremie kan jaarlijks worden herzien.
Daarbovenop wordt er na 3 jaar sparen bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds eveneens een getrouwheidspremie toegekend van 50 euro.
Deze premie kan verder oplopen tot 150 euro.
Het spreekt vanzelf dat, als beide jonggehuwden bij onze dienst voorhuwelijkssparen aangesloten zijn, elk van hen al deze voordelen krijgt.
b) 30 jaar
U bent 30 jaar en niet gehuwd, u ontvangt het gespaarde kapitaal plus de intrest die, afhankelijk van de duur van uw aansluiting, varieert van 15 tot 120 %, aangevuld met een aangroeipremie van 25 tot 80 euro. Daarbovenop is er ook nog een getrouwheidspremie van 50 tot 150 euro.
c) overlijden
Dezelfde voordelen als bij 30 jaar zijn van toepassing bij een overlijden.
d) vrijwillig ontslag
Men vraagt het geld terug op, ofschoon men in orde was met de betalingen, dan krijgt men het door gestorte kapitaal terugbetaald, vermeerderd met een samengestelde intrest van 2,75 % per jaar.
e) verplicht ontslag
De verplichte ontslagen zijn de ontslagen van leden die het minimum bedrag van 18 euro per jaar niet gestort hebben. Deze krijgen eveneens het kapitaal terugbetaald, vermeerderd met een samengestelde intrest van 2,75 % per jaar.
Tabel met rendementen (aansluitingen vanaf 1 januari 2007)
(*) Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard.
(**) Getrouwheidspremie geldt enkel voor jaren gespaard bij de Neutrale Ziekenfondsen!

Wie kan zich aansluiten bij het voorhuwelijkssparen?
dropdown

Iedere ongehuwde persoon die lid is van ons ziekenfonds kan zich bij onze dienst voorhuwelijkssparen aansluiten en dit vanaf het jaar van de 14de verjaardag en ten laatste op 31 december van het jaar van de 26ste verjaardag.

Wie mag sparen?
dropdown

Elke ongehuwde persoon die onder de bovenvermelde voorwaarden aangesloten is bij de dienst voorhuwelijkssparen, mag sparen tot de leeftijd van 30 jaar.  Het spaargeld mag gestort worden door de ouders, grootouders,.... maar het lid van de prenuptiale spaardienst is de jonge man of het meisje en niet de ouders of grootouders.
In geval van terugbetaling worden de spaargelden, met inbegrip van de interest, uitbetaald aan de persoon voor wie gespaard wordt.

 

Voor meer info: 015-36 90 50 of voorhuwelijkssparen@vnz.be