1ste inschrijving ?

Wettelijke verzekering

De verplichte verzekering is de belangrijkste opdracht van uw ziekenfonds ...
Ze bevat 2 specifieke sectoren :

 

Gezondheidszorgen

Gezondheidszorgen

Ons land is over de hele wereld bekend om zijn geneeskundige verzorging : om de kwaliteit van zijn verzorgingsinstellingen, maar ook om zijn sociale dekking.
Uitkeringen

Uitkeringen

Deze sector van de verplichte verzekering waarborgt een vervangingsinkomen aan de loontrekkenden en personen met een zelfstandige activiteit...

Iedereen die op ons grondgebied verblijft, dient zich in te schrijven bij een ziekenfonds, teneinde gedekt te zijn tegen de kosten van geneeskundige verzorging, ongeacht of dit als loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of weduwe uit deze twee regelingen, als student, gehandicapte of resident is.

Om zijn taak te volbrengen, gebruikt uw ziekenfonds onder andere de persoonlijke gegevens (rijksregister) evenals de professionele gegevens (bijdragedocumenten) die hem worden meegedeeld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.).