Nieuws

10/10/2018

De drempel naar een psycholoog wordt steeds lager.

Het taboe rond psychologische hulp verdwijnt steeds meer. Gelukkig maar, want de nood aan geestelijke gezondheidszorg is groot. Kijk maar naar de spijtige records die Vlaanderen neerzet op vlak van slaappillen, antidepressiva en de zelfmoordcijfers. Ook bij de overheid groeit dit besef. Zo wordt voor het eerst werk gemaakt van de terugbetaling van een bezoek aan een psycholoog. Hiermee volgt de overheid het voorbeeld van ziekenfondsen zoals het VNZ die al langer een gedeeltelijke terugbetaling hadden opgenomen in de aanvullende verzekering. Initiatieven zoals de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober blijven evenwel nog broodnodig om de drempel naar geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen.

Wie ben ik én wat is de zin van het leven? Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Niet alleen mensen met een traumatische ervaring, zoals het verlies van een dierbare of een ongeval, kampen met psychische problemen.  Eén op vier krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem.

In onze moderne samenleving gaat er weinig aandacht naar mensen die moeite hebben met het helse ritme of tijdelijk even op de pechstrook belanden. Depressies, burn-out, angsten, verslaving,… Psychische aandoeningen brengen veel leed met zich mee, voor de persoon zelf en voor diens omgeving. Ook de maatschappelijke en economische kost van mentale problemen valt amper in cijfers uit te drukken.

Weinig ruimte en middelen

Onze gezondheidszorg wordt vanuit zijn geschiedenis gedomineerd door de harde medische geneeskunde, waarbij er weinig ruimte en middelen waren voor geestelijke gezondheid. Mentale problemen worden nog al te vaak geassocieerd met psychiatrische instellingen of een aanpak die louter steunt op het nemen van geneesmiddelen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Een sterk uitgebouwde preventieve gezondheidszorg zou vele mensen en onze maatschappij heel wat leed besparen. Ook hier geldt: voorkomen is veel beter dan genezen. Ook onze overheid beseft dit stilaan. Al enkele jaren daalt voor kinderen de drempel naar een psycholoog. We zien dit nu ook meer en meer voor volwassenen gebeuren.

Naast de psychosociale drempel daalt eindelijk ook de financiële drempel. Vanaf eind dit jaar, zo werd eerder aangekondigd, krijgen mensen met matige psychische problemen en onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling voor jaarlijks vier tot acht bezoeken aan een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog.

Terugbetaling via het VNZ

Deze wettelijke terugbetaling is volgens het VNZ alvast een stap in de juiste richting. In onze aanvullende verzekering voorzien wij al vele jaren een bescheiden terugbetaling van tien euro per sessie. Deze terugbetaling geldt met een jaarlijks maximum van 100 euro voor jongeren tot en met 18 jaar en van 50 euro voor volwassenen. Meer informatie over de terugbetaling van het VNZ vind je hier.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht