Disclaimer

Inhoud
Via deze webstek wil het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, voordelen, enz. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van deze webstek mag je bezorgen aan info@vnz.be.

Links
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar een webstek of andere informatiebron waarnaar de eigen webstek verwijst. Het plaatsen van een link naar een andere webstek impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele rechten
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds behoudt alle intellectuele rechten op de webstek en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de webstek mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die je invult op deze webstek worden bewaard door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar info@vnz.be.