Nieuws

23/10/2019

Geneesmiddelenvoorschrift voortaan maximaal 3 maanden geldig

Tot eind oktober heeft een geneesmiddelenvoorschrift, zowel de papieren als elektronische versie, een onbeperkte geldigheidsduur.
De periode waarin je een tussenkomst ontvangt loopt echter maar tot het einde van de derde maand na de voorschrijfdatum.
Vanaf 1 november 2019 zal de aflevertermijn waarbinnen een apotheker een geneesmiddel mag afleveren, en waarbinnen je een terugbetaling krijgt, worden gelijkgesteld op 3 maanden na de voorschrijfdatum. Wanneer je bijvoorbeeld een voorschrift ontvangt op 5 november 2019 kan je het geneesmiddel gaan afhalen bij je apotheker tot en met 5 februari 2020. Wanneer de voorschrijver echter meent dat een langere of kortere geldigheidsduur nodig is, kan hij of zij dit wel bepalen met een maximale geldigheid van 1 jaar. De termijn van de terugbetaling van de tussenkomst schuift dan mee op. In dit geval zal hij of zij de einddatum expliciet moeten vermelden op het voorschrift.

Om dit in de praktijk te kunnen toepassen, werd het model van het geneesmiddelenvoorschrift aangepast.
Voorschrijvers zullen verplicht de nieuwe modellen moeten gebruiken vanaf 1 februari 2020.

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in de ambulante zorg wordt overigens ook verplicht vanaf 2020.
De verplichting geldt niet in gevallen van overmacht en ook niet voor voorschrijvers die 64 jaar of ouder zijn op 1 januari 2020 of wanneer de voorschrijver op huisbezoek gaat bij de patiënt thuis of in een woonzorgcentrum.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Interesse in het VNZ?