Verslaving in het algemeen

In Vlaanderen bestaan er veel vooroordelen en misverstanden over problemen met alcohol, drugs en gokken. Ook jij kent waarschijnlijk iemand in je directe omgeving die hiermee worstelt. Toch is praten over deze problemen vaak erg moeilijk. Het taboe en de (voor)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen. De informatie die je hier vindt, werd overgenomen van de webstek www.druglijn.be. We verwijzen je dan ook graag door wanneer je nog meer informatie nodig hebt. We willen je hier informeren over verslaving in het algemeen.

Wat is ‘verslaafd’ zijn?

Verslaafd zijn betekent: “niet meer baas zijn over zichzelf.”

Wie verslaafd is, gebruikt vaker en in grotere hoeveelheden dan het plan was.

Typisch voor verslaving is het sterk verlangen om te gebruiken (‘craving’).

Omdat het gebruik op de eerste plaats komt, ontstaan er steeds meer problemen: op school of op het werk, financiële problemen, problemen met het gerecht …

Hou in het achterhoofd dat ‘verslaving’ niet het enige risico is bij het gebruik van drank, drugs, pillen, medicatie, gamen of gokken.  Elk gebruik, of het nu eenmalig of met een zekere regelmaat is, kan ook problemen op het moment van het gebruik én problemen op emotioneel, sociaal en relationeel vlak veroorzaken.

In het verslavingsproces zijn vier verschillende fasen te onderscheiden.

Inzicht in deze fasen kan je helpen beter in te schatten waar je aan toe bent.

De grens tussen elke fase is niet altijd even duidelijk te trekken.

1/ Occasioneel of experimenteel gebruik

Dit is het eerste contact met een middel. Het wordt slechts af en toe gebruikt. Er kunnen twee dingen gebeuren: iemand stopt of iemand gaat ermee door.

2/ Actief gebruik of regelmatig gebruik
Het gebruik gaat deel uitmaken van iemands leven. Het gaat om beperkt gebruik, zonder zichzelf of anderen te benadelen.

3/ Overmatig gebruik of excessief gebruik
Het (al dan niet in gedachten) alsmaar bezig zijn met alcohol of andere drugs weegt steeds zwaarder door. Iemand kan altijd de stap terugzetten naar matig of regelmatig gebruik of beslissen om te stoppen.

4/ Verslaving
Overmatig gebruik kan stilaan overgaan tot verslaving.

Hoe help je een naaste met een verslavingsprobleem?

Wat de beste aanpak is, kan verschillen naargelang de omstandigheden. Veel verschillende manieren van aanpakken kunnen helpen, maar sta er zeker bij stil dat jij andermans problemen niet kan oplossen en niemand zomaar kan overtuigen iets te doen of te laten.

Je kan zeker invloed hebben en een belangrijke rol spelen, maar de beslissing om verder te gebruiken of te stoppen, ligt bij de persoon zelf!

Meer Weten?

Druglijn.be Voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Voor informatie, een eerste advies, of voor adressen voor hulp en preventie.  Anoniem, objectief en zonder te oordelen of  te veroordelen.