Menu

Hoe gaan de triagecentra te werk?

De triagecentra worden specifiek opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met Covid-19. Ook in deze centra voorziet de overheid in de financiële tegemoetkoming voor de artsen, verpleegkundigen en het administratief personeel, dus hoef je niets te betalen.

Meld je niet zomaar aan bij een triagecentrum, maar enkel op medisch advies van je huisarts. Zo kunnen de veiligheidsmaatregelen die ze hier moeten hanteren steeds worden gegarandeerd.