HospiPluskaart

Ben je aangesloten bij onze HospiPlan of HospiPlus? Dan kan je in meer dan 185 ziekenhuizen terecht met je eigen HospiPluskaart. Gedaan met facturen tellen, gewoon rustig herstellen!

Jouw voordelen?

 • Je hoeft geen voorschot meer te betalen als je in een ziekenhuis wordt opgenomen
 • Wij regelen de oplegfactuur rechtstreeks met het ziekenhuis en verrekenen nadien de eventuele vrijstelling of niet-verzekerde kosten bij jou
 • De opnameformaliteiten worden tot een minimum beperkt. Jouw dossier wordt door HospiPlus automatisch opgestart

Aangifte van een ziekenhuisopname

Geef je opname bij voorkeur vooraf van thuis aan. Zo weet je meteen of je van de derdebetalersregeling kan genieten. De kaart is strikt persoonlijk en niet geldig in het buitenland.

 • Elektronische aangifte: https://home.assurcard.be
 • Telefonisch via 053 76 99 79 (tijdens de weekdagen van 8 tot 16.30 uur, op vrijdag tot 12.30 uur)

Of bij aanmelding in het ziekenhuis rechtstreeks via de AssurCard-kiosk.

Groen of rood licht?

Tijdens je aangifte, op basis van enkele korte vragen, krijg je van HospiPlus onmiddellijk een antwoord op de rechtstreekse regeling van je kosten.

Groen licht? Alles in orde! De betaling van voorschot en oplegfactuur gebeurt rechtstreeks tussen het ziekenhuis en HospiPlus. Opgelet, de eventuele vrijstelling en niet-gedekte kosten zullen later bij jou afgerekend worden!

Rood licht? Wij kunnen de derdebetalersregeling niet toepassen. Je betaalt zelf het voorschot en de factuur van het ziekenhuis. Dit betekent echter niet automatisch dat je opname niet gewaarborgd wordt door jouw polis. Vul daarom na je hospitalisatie het schadeaangifteformulier in en bezorg je papieren opnamefacturen rechtstreeks of via je vertrouwde VNZ-kantoor.

Heb je gekozen voor onze formule HospiPlus, dan geldt deze nieuwe dienstverlening ook voor een opname in een éénpersoonskamer. Onderschreef je de basisformule HospiPlan, dan geldt de derdebetalersregeling enkel bij een twee- of meerpersoonskamer. Uiteraard ben je bij HospiPlan wel binnen bepaalde grenzen verzekerd voor een opname in een éénpersoonskamer, maar dan zonder de toepassing van de automatische betaling aan het ziekenhuis.

Opname

Je toont steeds je HospiPluskaart (AssurCard) aan het opnamepersoneel van het ziekenhuis. Je hoeft echter niet langs de kiosk te gaan als je reeds via het internet of telefoon je opname hebt gemeld.

Na de opname

De kosten die niet door de polis gedekt worden (bv. vrijstelling van 125 euro in een éénpersoonskamer, telefoon, …) worden in eerste instantie gerecupereerd op de kosten die 30 dagen vóór en 90 dagen na de opname gemaakt worden en die je ons nadien bezorgt.

Indien er na deze verrekening nog een saldo overblijft, dan verbindt de verzekerde zich ertoe dit saldo op eenvoudig verzoek binnen de 30 dagen aan HospiPlus terug te betalen. Zo niet kan HospiPlus het gebruik van het derdebetalersysteem schorsen of zelfs opheffen.

Kaart verloren?

Via info@hospiplus.be of 053 76 99 79 kan je een duplicaat aanvragen.

Opgelet: je HospiPluskaart is geen bewijs van verzekering op het ogenblik van je ziekenhuisopname.

Aangifte op papier

Wanneer?

 • Bij rood licht
 • Voor ambulante kosten bij ernstige ziekten
 • Bij voor- en nazorg
 • Voor de formules HospiForfait en HospiContinu

Hoe?

 1. Vul het schadeaangifteformulier volledig in
 2. Voeg er de bewijsstukken (originele rekening of verschillenstaat) bij
 3. Bezorg ons deze documenten via één van onze kantoren of VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst
 4. Wij storten jouw waarborg binnen de 4 weken op je rekening