Menu

HospiForfait

Voor wie?

Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd, die in regel zijn met hun ziekenfondsbijdrage. Aansluiting is mogelijk tot de laatste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt.

Wat is HospiForfait?

Deze hospitalisatieverzekering voorziet een door jou gekozen vaste dagvergoeding per opnamedag (ook dagkliniek!) en is perfect te combineren met een andere kostendekkende hospitalisatieverzekering, zoals bv. HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus.

Je kiest uit 3 formules:

Het vast bedrag wordt uitgekeerd vanaf de eerste opnamedag, en als het moet zelfs tot en met de 90ste dag. Vanaf 65 jaar wordt de uitkering pas vanaf de 4de opnamedag toegekend.

Bij een opname op een dienst psychiatrie (diensten 34, 37 en 41) en gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (61 t.e.m. 69) is de tussenkomst beperkt tot max. 30 dagen per kalenderjaar.

Wil je een kostendekkende hospitalisatieverzekering?

Kies dan voor HospiPlan of HospiPlus.

Wachttijden:

Jaarpremies 2022:

Formule 1: € 50 Formule 2: € 25 Formule 3: € 12,25
Tot en met 25 jaar € 27,00 € 13,32 € 6,48
26-49 € 109,56 € 54,60 € 27,00
50-64* € 140,76 € 70,20 € 34,80
65+ € 250,32 € 125,64 € 62,52

* Personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag betalen onmiddellijk het tarief voor 65-plussers, uitgezonderd bij verandering van ziekenfonds met gelijkaardige ziekenfondsverzekering.

Tariefwijziging vanaf 1 januari van het jaar waarin men 26, 50 of 65 jaar wordt!

Vanaf het vierde kind is geen premie meer verschuldigd.

Voorwaarden:

Hoe aansluiten?

  1. Vul de aansluitingsverklaring in en duid jouw gekozen formule aan
  2. Er is geen medische vragenlijst nodig bij HospiForfait
  3. Bezorg ons deze documenten via één van onze kantoren of VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst
  4. De aansluiting gaat in vanaf de 1ste dag van de volgende maand (of 1ste dag van het volgende kwartaal bij verandering van ziekenfonds)

Afhandeling

Wij behandelen jouw aanvraag en bezorgen je binnen de maand jouw aansluitingsvoorwaarden en documenten. Er volgt geen medisch onderzoek.

Meer info?

Bekijk ook

Interesse in het VNZ?