HospiPlan & AmbuPlan

Voor wie?

Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd, die in regel zijn met hun ziekenfondsbijdrage.

Wat is HospiPlan?

De basis kostendekkende hospitalisatieverzekering met een maximale globale terugbetaling per kalenderjaar tot € 25.000. Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dienst psychiatrie en dienst voor specialiteiten (revalidatie, palliatieve zorg):  tot € 1.250.

Volledige terugbetaling van:

 • De forfaitaire bedragen zoals remgelden, wettelijke forfaits en persoonlijke aandelen in de ligdag
 • Alle geneesmiddelen tijdens de opname
 • Dagopname als er een ligdag werd aangerekend

Andere tussenkomsten per kalenderjaar (tenzij anders vermeld):

 • Verblijfskosten in een één- of meerpersoonskamer tot € 60 per dag
 • Ereloonsupplementen tot max. 100 % bovenop het Riziv-tarief. Voor meer info over het ereloonsupplement in je ziekenhuis: klik hier.
 • Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot max. € 3.000
 • Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt tot max. € 500
 • Tot € 20 per dag bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon tot 14 dagen per kalenderjaar
 • Eenmalige vergoeding tot max. € 500 voor een medisch geassisteerde fertilisatie
 • Eenmalige vergoeding tot max. € 1.000 voor borstreducties en obesitasbehandelingen, transgenderoperaties of behandelingen, en de gevolgen ervan, op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen
 • Tot max. € 500 voor de kosten verbonden aan het donorschap
 • Tot max. € 500 voor de kosten i.v.m. thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg en kosten niet-Riziv)
 • € 15 per dag  voor een zorgverblijf gedurende max. 28 dagen per kalenderjaar
 • Tot max. € 125 per dag voor een ziekenhuisopname in het buitenland gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar
 • Tot € 400 voor de kosten i.v.m. vóór- en nazorg (€ 10 forfait per opnamedag op een éénpersoonskamer en € 20 forfait per opnamedag op een twee- of meerpersoonskamer)
 • Ambulancevervoer om medische redenen tot max. € 125
 • Vervoer met helikopter tot max. € 500

Wil je een nog sterkere hospitalisatieverzekering?

Kies dan voor HospiPlus & AmbuPlus.

Vrijstelling (éénmaal per kalenderjaar):

 • éénpersoonskamer:  € 125
 • twee- of meerpersoonskamer: geen

Tip: gebruik de HospiPluskaart van het VNZ bij opname in het ziekenhuis!

Wat is AmbuPlan?

Een extra waarborg voor de ambulante kosten (je medische kosten los van een ziekenhuisopname) die ontstaan uit een ernstige ziekte, zoals bv. kanker of MS tot 7.500 per kalenderjaar.

Ernstige ziekten die voor deze tussenkomst in aanmerking komen: alle kwaadaardige woekeringen, bv. carcinoom, leukemie, uitgebreid melanoom, ziekten van Hodgkin, Kahler; ziekten die dementie veroorzaken; zware chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, van het musculair stelsel en van het bindweefsel, bv. multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, lidmaatverlammingen, spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, hersenontstekingen; nierinsufficiëntie die dialyse vergt; vaatziekten die tot lidmaatamputatie leiden; transplantatie van grote organen; chronisch handicaperende aandoeningen zoals insuline-afhankelijke diabetes; aids; mucoviscidose; hemofilie en niet-alcoholische cirrose; ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

De terugbetaalbare geneesmiddelen worden bij ernstige ziekten terugbetaald.

Opgelet: de ambulante kosten voor ernstige ziekten op het moment van de aansluiting kunnen niet verzekerd worden!

Wachttijden:

 • Algemeen: drie maanden
 • Bij ongeval of reeds gelijkaardige verzekering: geen
 • Bij medisch-geassisteerde fertilisatie: 12 maanden

Jaarpremies 2022:

HospiPlan AmbuPlan HospiPlan & AmbuPlan
tot en met 19 jaar € 48,12 € 1,44 € 49,56
20-25 € 44,40 € 1,56 € 45,96
26-34 € 148,56 € 6,12 € 154,68
35-49 € 148,56 € 6,24 € 154,80
50-64* € 187,92 € 7,68 € 195,60
65+** € 303,60 € 12,60 € 316,20

* Personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag betalen onmiddellijk het tarief voor 65-plussers, uitgezonderd bij verandering van ziekenfonds met gelijkaardige ziekenfondsverzekering.

** Personen die aansluiten na hun 65ste verjaardag betalen 418,08 (65+) tot 609,84 (70+) euro voor HospiPlan & AmbuPlan. De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men 70 jaar wordt.

Tariefwijziging vanaf 1 januari van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt!

Vanaf het vierde kind is geen premie meer verschuldigd.

Voorwaarden:

 • Ook voor aandoeningen of ziekten die reeds bestaan op het moment van je aansluiting ben je met HospiPlan verzekerd, maar niet voor de kamer- en ereloonsupplementen in een éénpersoonskamer
 • Voor bevallingen binnen de 9 maanden na de aansluiting worden deze supplementen eveneens niet terugbetaald. Sluit dus tijdig aan wanneer je aan gezinsuitbreiding denkt!
 • Volgende kosten worden niet gedekt: strikt persoonlijke kosten (tv, telefoon, …), esthetische ingrepen, comfortbehandelingen, behandelingen die de contouren van het lichaam wijzigen, sommige reconstructies van de borsten, sommige behandelingen van obesitas, liposuctie, sterilisatie, anticonceptieve behandeling, palliatief centrum, natuurrampen, burgerlijke onlusten, een opzettelijke daad van de aangeslotene, dronkenschap of onder invloed van eender welk ander verdovend middel, sport als betaalde activiteit inclusief trainingen en gevaarlijke sporten, tandbehandelingen, tandprothesen, tandimplantaten, kaakbeenenten, dienst spoedgevallen, …

Hoe aansluiten?

 1. Vul het verzekeringsvoorstel in en duid jouw gekozen formule aan
 2. Vul de medische vragenlijst in, uitgezonderd wanneer je bij je huidig ziekenfonds al een gelijkaardige verzekering hebt (één per persoon)
 3. Bezorg ons deze documenten via één van onze kantoren of VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst
 4. De aansluiting gaat in vanaf de 1ste dag van de volgende maand (of 1ste dag van het volgende kwartaal bij verandering van ziekenfonds)
 5. Uiterlijk een maand na je aansluitingsdatum ontvang je jouw persoonlijke HospiPluskaart (en deze van de andere verzekerde gezinsleden)

Afhandeling

Wij behandelen jouw aanvraag en bezorgen je binnen de maand jouw aansluitingsvoorwaarden en documenten. Er volgt geen medisch onderzoek. Jouw medische gegevens worden uitsluitend door een arts behandeld.

Meer info?

Bekijk ook