Menu

HospiPlan & AmbuPlan

Voor wie?

Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd, die in regel zijn met hun ziekenfondsbijdrage.

Wat is HospiPlan?

De basis kostendekkende hospitalisatieverzekering met een maximale globale terugbetaling per kalenderjaar tot € 25.000. Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dienst psychiatrie en dienst voor specialiteiten (revalidatie, palliatieve zorg):  tot € 1.250.

Volledige terugbetaling van:

Andere tussenkomsten per kalenderjaar (tenzij anders vermeld):

Wil je een nog sterkere hospitalisatieverzekering?

Kies dan voor HospiPlus & AmbuPlus.

Vrijstelling (éénmaal per kalenderjaar):

Tip: gebruik de HospiPluskaart van het VNZ bij opname in het ziekenhuis!

Wat is AmbuPlan?

Een extra waarborg voor de ambulante kosten (je medische kosten los van een ziekenhuisopname) die ontstaan uit een ernstige ziekte, zoals bv. kanker of MS tot 7.500 per kalenderjaar.

Ernstige ziekten die voor deze tussenkomst in aanmerking komen: alle kwaadaardige woekeringen, bv. carcinoom, leukemie, uitgebreid melanoom, ziekten van Hodgkin, Kahler; ziekten die dementie veroorzaken; zware chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, van het musculair stelsel en van het bindweefsel, bv. multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, lidmaatverlammingen, spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, hersenontstekingen; nierinsufficiëntie die dialyse vergt; vaatziekten die tot lidmaatamputatie leiden; transplantatie van grote organen; chronisch handicaperende aandoeningen zoals insuline-afhankelijke diabetes; aids; mucoviscidose; hemofilie en niet-alcoholische cirrose; ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

De terugbetaalbare geneesmiddelen worden bij ernstige ziekten terugbetaald.

Opgelet: de ambulante kosten voor ernstige ziekten op het moment van de aansluiting kunnen niet verzekerd worden!

Wachttijden:

Jaarpremies 2022:

HospiPlan AmbuPlan HospiPlan & AmbuPlan
tot en met 19 jaar € 48,12 € 1,44 € 49,56
20-25 € 44,40 € 1,56 € 45,96
26-34 € 148,56 € 6,12 € 154,68
35-49 € 148,56 € 6,24 € 154,80
50-64* € 187,92 € 7,68 € 195,60
65+** € 303,60 € 12,60 € 316,20

* Personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag betalen onmiddellijk het tarief voor 65-plussers, uitgezonderd bij verandering van ziekenfonds met gelijkaardige ziekenfondsverzekering.

** Personen die aansluiten na hun 65ste verjaardag betalen 418,08 (65+) tot 609,84 (70+) euro voor HospiPlan & AmbuPlan. De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men 70 jaar wordt.

Tariefwijziging vanaf 1 januari van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt!

Vanaf het vierde kind is geen premie meer verschuldigd.

Voorwaarden:

Hoe aansluiten?

  1. Vul het verzekeringsvoorstel in en duid jouw gekozen formule aan
  2. Vul de medische vragenlijst in, uitgezonderd wanneer je bij je huidig ziekenfonds al een gelijkaardige verzekering hebt (één per persoon)
  3. Bezorg ons deze documenten via één van onze kantoren of VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst
  4. De aansluiting gaat in vanaf de 1ste dag van de volgende maand (of 1ste dag van het volgende kwartaal bij verandering van ziekenfonds)
  5. Uiterlijk een maand na je aansluitingsdatum ontvang je jouw persoonlijke HospiPluskaart (en deze van de andere verzekerde gezinsleden)

Afhandeling

Wij behandelen jouw aanvraag en bezorgen je binnen de maand jouw aansluitingsvoorwaarden en documenten. Er volgt geen medisch onderzoek. Jouw medische gegevens worden uitsluitend door een arts behandeld.

Meer info?

Bekijk ook