Wat te doen bij ziekenhuisopname?

Keuze van het ziekenhuis

Je bent volledig vrij om zelf een ziekenhuis te kiezen, maar vaak wordt deze keuze in de praktijk bepaald op basis van de te behandelen aandoening of op voorstel van de behandelende arts. De meeste ziekenhuizen beschikken over een vrij volledige informatiebrochure. Vraag ernaar!

Heb je een hospitalisatieverzekering?

Om te weten of je hospitalisatieverzekering werkelijk alles terugbetaalt, ga je best na welke polis je precies hebt afgesloten. Er bestaan immers verscheidene soorten hospitalisatieverzekeringen: kostendekkende en forfaitaire, met beperkte terugbetalingen en hogere plafonds, …

De meeste polissen voorzien ook een franchise (vrijstelling) in een éénpersoonskamer en bepaalde kosten of behandelingen zijn soms ook niet gewaarborgd.  Informeer je dan best even vooraf.

Ben je verzekerd bij HospiPlan of HospiPlus, doe dan best vooraf aangifte met je HospiPluskaart.

Nog geen hospitalisatieverzekering?

Weet dat dit zeker geen overbodige luxe is. Elk jaar wordt één op de zeven gezinnen geconfronteerd met een hospitalisatie. Niettegenstaande de tussenkomst van het ziekenfonds, moet je zelf ook steeds een deel van de kosten dragen… En deze facturen kunnen hoog oplopen. Met HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus ben je gerust!

Opnameformulier

Bij aankomst in het ziekenhuis zal je een opnameverklaring moeten invullen en ontvang je ook zelf een exemplaar. In dit document staat de financiële informatie met betrekking tot je ziekenhuisverblijf, waaronder de te verwachten kamer- en ereloonsupplementen.

Keuze van de kamer

Je kamerkeuze is uiterst belangrijk en bepaalt in grote mate de kostprijs van je ziekenhuisopname. Je hebt keuze tussen verschillende kamertypes: een gemeenschappelijke kamer, een tweepersoonskamer of een éénpersoonskamer.

De verzorging is in elk kamertype gelijk en er wordt altijd een persoonlijk aandeel aangerekend.

Kies je echter voor een éénpersoonskamer, dan kunnen jou kamersupplementen worden aangerekend. Dit wordt echter niet gedaan als je in een éénpersoonskamer verblijft wanneer:

 • Er geen gemeenschappelijke of tweepersoonskamers beschikbaar zijn, terwijl je daar wel om had gevraagd
 • Je werd opgenomen via een eenheid van intensieve zorgen of via de spoeddienst, ongeacht je wil
 • De opname een kind betreft dat tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis wordt vergezeld van een ouder (tenzij indien de expliciete wens van de ouders schriftelijk vastgelegd is in de opnameverklaring)

De keuze van een éénpersoonskamer zal ook een invloed hebben op het bedrag van de ereloonsupplementen die je aangerekend kunnen worden.

Erelonen zorgverleners

Enkel in éénpersoonskamers of bij daghospitalisatie kunnen artsen nog extra ereloonsupplementen aanrekenen.

Heb je om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer gekozen, dan mag de arts je supplementen aanrekenen, ongeacht of hij al dan niet geconventioneerd is!

Er zijn wel enkele uitzonderingen op dit principe:

 • De gezondheidstoestand van de patiënt of de technische omstandigheden voor onderzoek, behandeling of toezicht vereisen een verblijf in een éénpersoonskamer
 • De behoeften van de dienst of het plaatsgebrek in tweepersoons- of gemeenschappelijke kamers maken een verblijf in een éénpersoonskamer noodzakelijk
 • De opname vond plaats in een eenheid van intensieve zorgen of via de spoeddienst, ongeacht de wil van de patiënt en voor de hele duur van zijn verblijf in die eenheid
 • De opname betreft een kind dat tijdens zijn verblijf in het ziekenfonds wordt vergezeld van een ouder en er is geen enkel document ondertekend waarin uitdrukkelijk een éénpersoonskamer wordt gevraagd

Dure materialen

Informeer bij je arts of het ziekenhuis of er eventueel specifieke materialen, zoals implantaten of prothesen, nodig zijn en of je die dan gedeeltelijk of volledig zelf zal moeten betalen. Deze kosten kunnen immers hoog oplopen.

Het voorschot

Het ziekenhuis kan je een voorschot vragen, maar moet wel de volgende maxima respecteren:

 • Voor een gemeenschappelijke en een tweepersoonskamer mag het voorschot niet hoger liggen dan 150 euro voor de gewone verzekerden
 • Voor personen ten laste mag het voorschot niet meer bedragen dan 75 euro
 • Voor personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming mag het voorschot maximaal 50 euro bedragen
 • Aan patiënten in een éénpersoonskamer kan een bijkomend voorschot worden aangerekend dat niet hoger mag liggen dan 7 keer het kamersupplement

Aan het begin van elke nieuwe periode van 7 dagen kan een nieuw voorschot worden gevraagd.

Met de HospiPluskaart van het VNZ hoef je in principe geen voorschotten te betalen!

De factuur

Wanneer je een factuur ontvangt, neem dan zeker even rustig de tijd om ze te controleren: stemt het aangerekende kamertype overeen met de keuze die je hebt gemaakt? Werd het voorschot afgetrokken van het bedrag van de factuur? Sommige diensten, zoals telefoon en televisie op de kamer, mogen enkel worden aangerekend indien je hier uitdrukkelijk om vroeg.

Indien je vaststelt dat de factuur niet overeenstemt met de verleende verstrekkingen, reageer dan onmiddellijk en altijd schriftelijk. Verwittig het ziekenfonds van het feit dat je de betaling uitstelt tot het moment waarop je een verklaring werd gegeven of je factuur werd herzien. Bij twijfel, aarzel niet ons te contacteren (muja@vnz.be of 03 491 09 70): wij helpen je graag!

Betreft het een opname in het buitenland?

Bel binnen de 48 uur je bijstandsverzekering en onze alarmcentrale Mutas +32 2 272 09 00.

Denk ook tijdig aan:

 • Je aangifte van arbeidsongeschiktheid indien je gedurende langere tijd niet zal kunnen werken
 • De bestelling van eventueel thuiszorgmateriaal, zoals een hospitaalbed of rolstoel