Menu

Kan ik aanspraak maken op een ziekte-uitkering omdat ik thuis moet blijven omwille van het coronavirus?

Wanneer je zelf besmet bent met het coronavirus of symptomen vertoont, kan je bij ons een aanvraag doen om een ziektevergoeding te ontvangen. Dit doe je aan de hand van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ingevuld door je behandelende arts. Indien je enkel telefonisch contact hebt gehad met je arts, kan deze het nieuwe getuigschrift voor Covid-19 bezorgen. Als zelfstandige moet je ook een bijkomende vragenlijst betreffende je beroepsactiviteit bezorgen. Voor de rest is de normale reglementering van toepassing. Uitzonderlijk mogen de attesten van arbeidsongeschiktheid tijdelijk per mail aanvaard worden. Let er wel op dat het attest alle nodige informatie bevat. Een attest dat je aan je werkgever (zonder diagnose) bezorgt, volstaat niet.

Wanneer je niet zelf besmet bent, maar uit voorzorg in quarantaine geplaatst wordt, kan je geen aanspraak maken op een ziektevergoeding. Als je loontrekkende bent, bezorg je een quarantaine attest aan de werkgever en moet je contact opnemen met RVA om een vervangingsinkomen aan te vragen. Als zelfstandige kan je overbruggingsrecht aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds.