Nieuws

01/05/2017

Ken jij iemand in je omgeving met astma?

Kortademigheid. Een benepen gevoel. Hoesten. Piepende ademhaling. Een drukkend gevoel op de borst. De symptomen van astma zijn allerminst een pretje. Wie eenmaal lijdt aan astma, heeft vaak levenslang af te rekenen met deze chronische aandoening. De precieze oorzaken van astma zijn nog niet gekend. Vermoedelijk gaat het om een complexe interactie tussen omgevingsfactoren en erfelijkheid. In sommige gevallen kampen mensen met vrij lichte klachten. Bij andere patiënten vormt de ziekte een grote beperking op hun alledaagse functioneren. De Wereld Astma Dag op 2 mei vraagt meer dan terecht aandacht voor een ziekte die wereldwijd bijna 300 miljoen mensen treft.

Wanneer de oorzaak van een ziekte nog niet volledig gekend is, dan zijn meestal de medicijnen of behandelingsmethodes ook nog niet toereikend om het probleem volledig te verhelpen. Dat geldt ook voor astma. Er bestaat dan ook nog geen echt geneesmiddel voor astma. De behandelingen van deze ziekte richten zich dan ook vooral op het intomen van de symptomen.

Reageren op prikkels

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Hierdoor reageren de luchtwegen overdreven op prikkels van buitenaf. Daardoor vernauwen de luchtwegen, wat vervolgens een hele reeks van symptomen oplevert. Astma varieert van een lichte vorm, waarbij mensen soms last hebben in specifieke situaties. In andere gevallen gaat het om zware astma, waarbij mensen voortdurend worden getroffen door zware klachten en amper nog hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

Wat is de prikkel?

Zeer belangrijk is om te onderzoeken wat bij patiënten de astma telkens ‘triggert’. Denk daarbij aan tabaksrook, huisdieren, aspirines,…. Vervolgens is het belangrijk om maximaal het contact met deze zaken te vermijden. Wanneer er toch symptomen optreden, dan zijn aangepaste medicijnen – waaronder cortisone – een belangrijk hulpmiddel.

Onwetendheid

Het spreekt voor zich dat astmapatiënten door onwetendheid niet altijd op begrip kunnen rekenen voor hun ziekte. Gelukkig is dat de laatste jaren – onder andere dankzij de Wereld Astma Dag – al sterk verbeterd. Als ziekenfonds draagt het VNZ graag zijn bescheiden steentje bij om extra begrip te creëren voor deze ziekte. Begrip start bij kennis.

Meer info over astma vind je hier www.astma-en-allergiekoepel.be.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

" "