Menu

Kennen de vaccinatiecentra mijn gezondheidstoestand?

De vaccinatiecentra hebben geen medische gegevens en kennen bijgevolg je aandoening niet.

Zit je met medische twijfels, bespreek die dan voor je bezoek aan het vaccinatiecentrum met je huisarts. In het vaccinatiecentrum stellen verpleegkundigen  je standaard een aantal vragen. Als blijkt dat er nog medische zaken moeten worden uitgeklaard, kom je via een andere wachtrij bij medisch opgeleid personeel. In het centrum is er zowel een arts als een apotheker aanwezig. Voel je je niet zeker, breng dan bijvoorbeeld je medicatieschema mee.