Nieuws

26/03/2019

Wat kost orthodontie voor uw kind?

Jongeren met zogeheten ‘blokjes’ op de tanden zijn al lang geen uitzondering meer. Vele ouders vinden het terecht zeer belangrijk dat hun kinderen opgroeien met een mooi gebit. Aan orthodontie hangt evenwel een stevig kostenplaatje. De wettelijke ziekteverzekering betaalt minder dan 30 % van het kostenplaatje terug. Dankzij de aanvullende ziekteverzekering – geregeld via uw ziekenfondsbijdrage – stijgt de terugbetaling tot boven de 40 %.

Een behandeling door een orthodontist vereist een behandelingsplan in verschillende fases met regelmatige controlebezoeken. Bij orthodontisten die de officiële tarieven (= geconventioneerd) aanrekenen, weet u vooraf precies wat de behandeling kost en wat uw persoonlijk aandeel hierin is.

Honorarium vrij bepalen

Niet-geconventioneerde orthodontisten bepalen vrij hun honorarium. Om onaangename verrassingen te vermijden, vraag je bij deze orthodontisten best vooraf een schriftelijke kostenraming.

Voorwaarden voor terugbetaling

De wettelijke ziekteverzekering via het Riziv voorziet een forfaitaire terugbetaling, ongeacht de gebruikte technieken en toestellen. Om in aanmerking te komen, mag de jongere niet ouder zijn dan 22 jaar. Het ziekenfonds moet het kennisgevingsformulier (bijlage 60) vóór de vijftiende verjaardag van het kind ontvangen. De behandeling moet binnen de twee jaar na het akkoord van de adviserend arts opstarten.

In onderstaande bedragen zijn het opstellen van het behandelingsplan en het onderzoek voor de behandeling niet vervat:

 

Kostenraming Terugbetaling Riziv Extra VNZ-terugbetaling aanvullende ziekteverzekering
Plaatsing apparaat

850 euro

147 euro 150 euro bij plaatsing
6 maandelijkse controles

270  euro

108 euro 150 euro na 6 maandelijkse controles
Plaatsing 850 euro 147 euro  
6 maandelijkse controles

270  euro

108 euro 150 euro na 12 maandelijkse controles
6 maandelijkse controles

270  euro

108 euro  
2510 euro 618 euro 450 euro

 

Van de totale kostenraming van 2.510 euro wordt er 1.068 euro terugbetaald door het ziekenfonds. Er blijft – dus na tussenkomst van de wettelijke en de aanvullende ziekteverzekering – nog een persoonlijk aandeel van 1.442 euro over, gespreid over gemiddeld 18 tot 24 maanden.

Als de behandeling langer duurt dan het  geschetste voorbeeld, dan voorziet de aanvullende ziekteverzekering nog twee terugbetalingen van telkens 150 euro (na 30 en 36 maanden).

Wil je nog meer terugbetaling?

Met het MaxiPlan van het VNZ kan u de terugbetaling nog verder verhogen met 250 euro (2 x 125 euro) én nog ca. 125 euro in het kader van de wettelijke  remgelden. Hierdoor stijgt de terugbetalingsgraad tot meer dan 50 procent.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht