Menu

Kunnen de ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Nee.
De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt.