Menu

Kunnen ziekenfondsen aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee.
De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.
Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn.
Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie.
Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.