Mijngezondheid

Wat?

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel ‘Personal Health Viewer’ genoemd. Via dit portaal kan je eenvoudig alle relevante informatie raadplegen over jouw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Gebruik Mijngezondheid

Voor het consulteren van je persoonlijke gegevens moet je je eerst aanmelden op Mijngezondheid.

Je kan aanmelden:

Belangrijk! Wanneer je deelneemt aan de elektronische gegevensuitwisseling, dien je eerst toestemming te geven. Daarvoor ga je naar de rubriek ’Toegangsbeheer’. Je kan zelf bepalen wie toegang heeft tot jouw medische informatie. Je kan toestemming geven aan je behandelende artsen, zorgverstrekkers of thuisverpleegkundigen. Belangrijk is dat je ook op ieder moment deze toestemming kan intrekken. Dit kan nuttig zijn wanneer je bijvoorbeeld van dokter zou willen veranderen.

Beschikbare gegevens

Meer info?