Menu

Moet ik iets betalen voor een telefonisch consult?

Neen. Artsen krijgen van het RIZIV een vergoeding van 20 euro per telefonisch consult. Ze factureren dit rechtstreeks aan het ziekenfonds via derdebetalersregeling. Supplementen en toeslagen mogen niet aangerekend worden. Je moet als patiënt dus niets betalen.