Menu
Nieuws - 24/03/2020

Ondersteuning voor de zorgsector

Wanneer je symptomen vertoont of het vermoeden hebt besmet te zijn met het coronavirus wordt aangeraden niet onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Om de artsen en andere zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen het virus werden uitzonderlijke maatregelen genomen.

Voor een telefonische consultatie krijgt een arts een vergoeding van 20 euro. Voor patiënten die symptomen vertonen van een mogelijke besmetting ontvangt de arts één maal per patiënt een vergoeding. Voor zijn of haar patiënten die reeds in behandeling zijn en de dokter niet in persoon kunnen ontmoeten, krijgt de arts één maal per 7 kalenderdagen een vergoeding voor een telefonisch consult.

De tussenkomst wordt rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd via de derdebetalersregeling. Er mogen ook geen supplementen of toeslagen worden aangerekend. Als patiënt hoef je hier dus niet voor te betalen.

Je arts kan je indien nodig doorverwijzen naar een triagecentrum. Deze worden specifiek opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met Covid-19. Ook in deze centra voorziet de overheid in de financiële tegemoetkoming voor de artsen, verpleegkundigen en het administratief personeel. Ga enkel naar een triagecentrum op medisch advies van je huisarts.

Komt er verpleging bij je thuis? Dan hoeft je identiteitskaart voorlopig niet meer ingelezen te worden, om te vermijden dat het virus zich verspreidt via elektronische dragers zoals tablets en kaartlezers.

Daarnaast voorziet de federale overheid ongeveer 1 miljard euro aan financiële steun aan de ziekenhuizen ter ondersteuning en om te garanderen dat ze hun activiteiten kunnen blijven voortzetten.

Meer informatie over het coronavirus kan je terugvinden op https://www.info-coronavirus.be.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Interesse in het VNZ?