Mijn VNZ uitgelegd

Wat is Mijn VNZ?

Dankzij het online loket kan je op één plaats allerhande documenten en overzichten raadplegen, formulieren opladen, aanvragen en afdrukken. In je eigen Mijn VNZ account kan je ook berichten terugvinden die het ziekenfonds heeft doorgestuurd onder het luik Mijn brieven.

Hoe kan ik een online loket bekomen?

Wanneer je voor de eerste keer gebruik wil maken van het online loket, moet je jezelf eerst even registreren. Via de webstek www.vnz.be kan je Mijn VNZ kiezen en kom je automatisch op de onthaalpagina van het online loket.

Kies voor ‘Registreer je via deze link als je nog niet over een login beschikt.’
Je vult alle gegevens in en laat deze verifiëren via e-mail of sms.

 

Hoe kan ik inloggen in het online loket?

Voor in te loggen in het online loket heb je steeds keuze uit drie mogelijkheden.
Kies één van onderstaande mogelijkheden en starten maar.

Wat kan ik doen met Mijn VNZ?

Op de startpagina krijg je een overzicht van de verschillende functies.

Terugbetalingen

Onder terugbetalingen worden de terugbetalingen per verzekering getoond (Wettelijke Verzekering – Aanvullende Verzekering – Vlaamse Sociale Bescherming).

Je kan ook kiezen om een bepaalde terugbetaling te zoeken via de filter betalingsdatum of via prestatiedatum. Via het online loket kan men voor het opzoeken van prestaties tot twee jaar terug gaan.

Als je van een bepaalde betaling/prestatie meer info wenst kan men deze openklikken.

Wil je graag een attest voor de verzekering (verschillenstaat), dan selecteer je de prestaties die je op het attest wenst en klikt nadien op ‘Attest voor een verzekering’. Er wordt een pdf gedownload die het opgevraagde attest bevat.

Uitkeringen

Onder uitkeringen kan je een lopend dossier of vorige dossiers consulteren, je werkhervatting doorgeven en de medische vragenlijst invullen.


Er kan geselecteerd worden voor welke gezinsleden je een overzicht wenst en je kan filteren op een bepaalde periode.  Naast een algemeen attest arbeidsongeschiktheid kan je ook voor een geselecteerde periode een attest aanvragen met details (= met inkomsten).

Via de tabbladen bovenaan kan je een datum van werkhervatting doorgeven.

Tenslotte kan je de medische vragenlijst die na 10 weken arbeidsongeschiktheid gevraagd wordt in te vullen ook rechtstreeks via het online loket digitaal invullen en doorsturen.

Verzekeringen

Onder verzekeringen kan je alle lopende verzekeringen consulteren. Deze staan in het donkergrijs.

Voor de verzekeringen die in het lichtgrijs staan ben je momenteel niet aangesloten, deze zijn niet actief. Wens je meer info over de verzekering, geen probleem, door dit aan te klikken kom je op de infopagina terecht.

Is je interesse gewekt, vraag dan zeker een infopakket aan. Alle nodige info wordt u dan bezorgd.

Formulieren

Onder formulieren heb je de mogelijkheid om allerlei documenten van het ziekenfonds af te drukken, aanvragen te vragen of kan je zelf documenten opladen.

Je kan formulieren afdrukken, aanvragen en opladen voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. De andere gezinsleden moeten hiervoor niet noodzakelijk geregistreerd zijn op het online loket.

Onder aanvragen krijg je de keuze om klevers aan te vragen, een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen of voorgedrukte omslagen op te vragen.

Via deze toepassing kan je ingevulde formulieren ingescand aan het ziekenfonds bezorgen. Je hoeft ze dan niet langs een kantoor binnen te brengen of per post op te sturen.

Bij het opladen van een formulier kan je kiezen voor welk gezinslid je een formulier wenst op te laden. Formulieren kunnen elektronisch gehandtekend worden tijdens het opladen. Om het formulier te handtekenen zal je doorverwezen worden naar een andere beveiligde webstek. Het gehandtekende formulier zal nadien verstuurd worden naar het ziekenfonds. Bij opmerkingen kan men wat meer informatie geven over het formulier dat men wenst op te laden.

Opgelet: Je kan geen bestanden opladen die groter zijn dan 1 MB. Deze toepassing laat enkel de formulieren toe, voorzien in het online loket onder het tabblad ‘Afdrukken’, ingescand aan het ziekenfonds te bezorgen. Originele stukken zoals doktersbriefjes mogen niet ingescand worden. Die kunnen we enkel terugbetalen als we het origineel ervan toegezonden krijgen. Maar via deze weg kan je dus perfect een ingevuld formulier ‘sport- of fitnessclub’ aan het ziekenfonds bezorgen.​

Onder ‘Verzonden formulieren’ kan je alle formulieren terugvinden die via het online loket zijn  opgeladen.

Medische akkoorden

Onder medische akkoorden kan je alle lopende goedkeuringen consulteren. Wanneer je de goedkeuring open klikt, krijg je meer gedetailleerde informatie.

Mijn gegevens

Onder Mijn gegevens kan je enkele zaken zelf aanpassen: e-mailadres, telefoonnummers en de voorkeuren rond digitale info van het ziekenfonds. Wanneer je deze zaken wil wijzigen vraagt het systeem naar het wachtwoord, om de identiteit te bevestigen.

Je kan ook het overzicht van volmachten terugvinden onder dit luik.

Via Mijn gegevens kan je ook het wachtwoord wijzigen, nakijken bij welke arts het Globaal Medisch Dossier loopt en kan men zich ook uitschrijven van het online loket.

Mijn brieven

Onder Mijn brieven staan de digitale documenten die het ziekenfonds heeft verstuurd.

Meer info kan je vinden op de webstek onder Mijn brieven.