Menu

Klachtenprocedure

Wat?

Heb je een klacht? Ben je ontevreden en wil je je verhaal even kwijt? Dat kan via een procedure om je klacht formeel over te maken aan het ziekenfonds.

Hoe klachtenformulier invullen?

Vul op het klachtenformulier volgende zaken zeker in:

Hoe klachtenformulier indienen?

Afhandeling klachten?

We volgen je klacht zo spoedig mogelijk op. De procedure omvat drie fasen:

Beroepsmogelijkheid?

Als je niet akkoord zou gaan met het uiteindelijke antwoord op je klacht, kan je je eventueel richten tot de Directie van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen:

Meer info?

Bekijk ook