Ledenbijdragen

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kiest bewust voor kleinschaligheid (zeer persoonlijk en familiaal) en een goede prijs-kwaliteitsverhouding (maximale voordelen en diensten aan een zeer democratische bijdrage).

Ziekenfondsbijdrage

2024 Maand Kwartaal Jaar
Titularis € 9,10 € 27,30 € 109,20
Tweeverdieners € 18,20 € 54,60 € 218,40
Personen ten laste (kinderen, …) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Deze ziekenfondsbijdrage waarborgt een aanvulling op de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering (bv. voor brillen en lenzen, implantaten, orthodontie, vaccinaties en ziekenvervoer). Deze bijdrage is verplicht per titularis (K.B. van 2 maart 2011), omvat alle voordelen en diensten en kan per kwartaal of per jaar betaald worden.

De niet betaling van de bijdrage aanvullende verzekering heeft ernstige gevolgen.

Wettelijk reservefonds

Jaarlijkse bijdrage
2024 € 0 / jaar

Deze verplichte bijdrage per titularis bedraagt ook in 2024 nog steeds 0 euro. Sommige personen moeten nog een extra verplichte bijdrage betalen. Dit geldt o.a. voor ingezetenen (residenten). Enkel deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Vlaamse sociale bescherming (VSB)

2024 Jaarlijkse zorgpremie
Algemeen € 62 / jaar
Voorkeurregeling op 01/01/2023 € 31 / jaar

Deze zorgpremie is verplicht voor alle personen die 26 jaar of ouder zijn in 2024 en wonen in het Vlaamse gewest. De Vlaamse sociale bescherming waarborgt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, voor mensen met een handicap en voor ouderen met een zorgnood. De VSB is facultatief voor inwoners van Brussel. De zorgpremie kan je ook aan de Vlaamse zorgkas via het OCMW betalen.