Missie

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, kortweg VNZ, is in de eerste plaats een klantgerichte en sociale organisatie die jou een vriendelijke, snelle en kwalitatieve dienstverlening wil bieden. Daarvoor verwacht het ziekenfonds dat het personeel zich met hart en ziel inzet voor elk lid en zich niet bureaucratisch opstelt.

Wij kiezen voor kleinschaligheid (zeer persoonlijk en familiaal) en een goede prijs-kwaliteitsverhouding (maximale voordelen en diensten aan een gunstige bijdrage, zonder onderscheid tussen gehuwden en niet-gehuwden of eventuele andere relatievormen).

Het ziekenfonds is voor de communautarisering van de volledige ziekteverzekering, maar tegen de privatisering ervan.

Overtuigd Vlaams

Het werkingsgebied van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds strekt zich uit over heel Vlaanderen.

Het VNZ is resoluut voorstander van de communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vlaanderen heeft immers écht nood aan een eigen Vlaams gezondheidsbeleid en wel om de volgende redenen:

Bovendien zien wij onszelf als een onderdeel van het Vlaams verenigingsleven en steunen wij – hetzij logistiek, hetzij via sponsoring – de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. Op elk moment profileren wij ons als een duidelijk Vlaamsgezind ziekenfonds.

www.ovv.vlaanderen / akvsz.org / vvb.org / anz.be / doorbraak.be
Perstekst 4 mei 2017 – Ondanks miljardentransferten uit Vlaanderen: meer dan één vijfde van de Waalse bevolking in armoede; in Brussel bijna 1 op 3!

Bewust neutraal of ongebonden

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is totaal ongebonden van eender welke vakorganisatie, politieke zuil of zorgverstrekker. Wij respecteren de mening van al onze leden en zijn pluralistisch ingesteld. Wist je trouwens dat wij onder onze leden 138 verschillende nationaliteiten tellen?

Ons ziekenfonds heeft ook geen enkele band met politieke partijen, investeert niet in sectoren die tot het domein van de zorgverstrekkers behoren (bv. ziekenhuizen, apothekers,…) en garandeert zowel de vrijheid van de patiënt als van de zorgverstrekker. Wij hechten veel belang aan de centrale rol van de huisarts en promoten bijgevolg de trapsgewijze geneeskunde (of echelonnering) en het globaal medisch dossier.

Het ziekenfonds verdedigt tenslotte het principe van solidariteit tussen jong en oud, gezonden en zieken en hecht veel belang aan een toegankelijke en betaalbare geneeskunde.

Verrassend voordelig ziekenfonds

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds biedt jou binnen het ziekenfondspakket tal van tegemoetkomingen aan, zoals o.m. bij brillen, diëtist of psycholoog, lidgeld sportclub, orthodontie en zelfs (reis)vaccinaties. Binnen de basisbijdrage is eveneens een sterk tandplan begrepen waarbij tot 500 euro wordt terugbetaald voor o.m. tandimplantaten. Voor baby’s en peuters betalen we zelfs luiers terug!

Onze ziekenfondsbijdrage is zeer democratisch en wij betalen ook oordoppen op maat tot € 50 terug!

Uiteraard bieden we je in eerste instantie de wettelijke ziekteverzekering aan, maar bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kan je ook kiezen uit diverse formules hospitalisatieverzekeringen en nog steeds starten met voorhuwelijkssparen (vanaf 14 jaar). En sinds 2016 zetten we graag een extra rem op al uw wettelijke remgelden met ons nieuwe MaxiPlan.

Tenslotte ijveren wij ongebonden voor een Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wellicht is deze unieke missie, samen met onze ijzersterke sociale dienstverlening, de reden waarom we elke werkdag zo’n 25 nieuwe leden mogen verwelkomen.

" "