Bewust neutraal of ongebonden

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is totaal ongebonden van eender welke vakorganisatie, politieke zuil of zorgverstrekker. Wij respecteren de mening van al onze leden en zijn pluralistisch ingesteld. Wist je trouwens dat wij onder onze leden 131 verschillende nationaliteiten tellen?

Ons ziekenfonds heeft ook geen enkele band met politieke partijen, investeert niet in sectoren die tot het domein van de zorgverstrekkers behoren (bv. ziekenhuizen, apothekers,…) en garandeert zowel de vrijheid van de patiënt als van de zorgverstrekker. Wij hechten veel belang aan de centrale rol van de huisarts en promoten bijgevolg de trapsgewijze geneeskunde (of echelonnering) en het globaal medisch dossier.

Het ziekenfonds verdedigt tenslotte het principe van solidariteit tussen jong en oud, gezonden en zieken en hecht veel belang aan een toegankelijke en betaalbare geneeskunde.