Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds supportert voor G-sport!

Steeds meer bedrijven nemen een maatschappelijk engagement op ten aanzien van een goed doel.
Terecht, want zo levert maatschappelijk verantwoord ondernemen dubbele winst op: voor de onderneming én voor de samenleving.

Ook ‘Supporters voor G-sporters’ rekent op het enthousiasme van bedrijven.

Bedrijven die streven naar een gezonde balans tussen economie én de samenleving.
Bedrijven die durven kiezen voor goed burgerschap en voor een maatschappij waar iedereen in thuis hoort. Ook personen met een handicap!

Want geeft toe, wat is er leuker dan personen met een handicap te kunnen laten genieten van sport en beweging?

Het VNZ is één van deze bedrijven.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds supportert voor G-sport omdat ‘kansen geven aan iedereen’ al jarenlang tot het DNA van het VNZ behoort.

En dat in de eerste plaats voor diegenen die een extra zetje nodig hebben. Bovendien draagt sport en beweging bij tot een betere gezondheid.

Als ziekenfonds zijn we zeer betrokken bij de gezondheid van alle mensen in Vlaanderen en willen we graag de dromen van duizenden G-sporters mee helpen realiseren!

Daarom gaat er voor elke nieuwe aansluiting bij het VNZ één euro naar de G-sport.

Meer info: www.supportersvoorgsporters.be