Overtuigd Vlaams

Het werkingsgebied van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds strekt zich uit over heel Vlaanderen.

Het VNZ is resoluut voorstander van de communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vlaanderen heeft immers écht nood aan een eigen Vlaams gezondheidsbeleid en wel om de volgende redenen:

  • Eigen klemtonen: de huidige impasse inzake de structurele hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is gewoon te wijten aan het totaal verschillend maatschappijmodel van Vlamingen en Franstaligen.
  • Efficiëntie van het bestuur: de vele verschillende beleidsniveaus maken goed bestuur onmogelijk en werken vaak contraproductief.
  • Eigen verantwoordelijkheid: de loodzware staatschuld en de bestaande misbruiken binnen de federale sociale zekerheid laten onvoldoende ruimte toe om de nieuwe noden te lenigen.

Bovendien zien wij onszelf als een onderdeel van het Vlaams verenigingsleven en steunen wij – hetzij logistiek, hetzij via sponsoring – de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. Op elk moment profileren wij ons als een duidelijk Vlaamsgezind ziekenfonds.

www.ovv.vlaanderen / akvsz.vlaanderen / vvb.org / anz.be / doorbraak.be

Perstekst 21 april 2022 – “1.728 euro: zoveel betaalt een Vlaming jaarlijks meer aan sociale zekerheid dan een Waal!”

Perstekst 26 januari 2022 – Ereloonsupplementen ziekenhuis sterk afhankelijk van regio.