Menu

Welke terugbetaling geldt voor een beugel?

De laatste jaren dragen veel kinderen een tijdlang een beugel met het oog op een mooi en gaaf gebit wanneer ze volwassen zijn. Een beugel is niet fijn, maar een mooi gebit is bijzonder belangrijk voor je latere maatschappelijke ontwikkeling. Voor ouders staat een beugel dan weer gelijk aan een stevig prijskaartje. Voor kinderen geldt er een terugbetaling vanwege het Riziv, maar deze is allerminst volledig. Gelukkig voorziet ook de aanvullende verzekering van VNZ in extra tegemoetkomingen voor een beugel. Wanneer volwassenen kiezen voor een beugel, geldt er geen terugbetaling van het Riziv. In die gevallen krijg je van VNZ nog een eenmalige premie. Lid worden van VNZ? Ontdek hier hoe het kan.

Kinderen met een beugel waren vroeger de uitzondering in een klas. Nu hebben de meeste kinderen een periode waarin ze een beugel dragen. Rechte en verzorgde tanden zijn veel belangrijker geworden in onze maatschappij. Ouders willen hun kinderen terecht alle kansen geven, waardoor er veel meer kinderen naar de orthodont gaan voor een behandeling.

Welke terugbetaling geldt voor een beugel?

Wanneer een beugel wordt voorgeschreven voor een kind, dan krijg je vanwege het Riziv een vastgelegde wettelijke terugbetaling. Aanvullend op deze regeling ontwikkelde elk ziekenfonds een eigen aanvullende ziekteverzekering. Ook de aanvullende ziekteverzekering van VNZ omvat een terugbetaling van een beugel voor kinderen. Daarbij verschillen de bedragen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vanuit VNZ voorzien wij een opvallend hoge terugbetaling van 450 euro. Wil je als lid van VNZ evenwel nog meer terugbetaald krijgen van een beugel? Dat kan via de extra verzekering TandPlus en/of MaxiPlan. Ontdek hier de voordelen van TandPlus en het MaxiPlan.

Welke voorwaarden gelden voor de terugbetaling van een beugel?

Voor een vroege orthodontische behandeling – dit betekent voor 9 jaar – krijg je geen terugbetaling. Wel moeten we je aanvraag voor de 15de verjaardag ontvangen. De tegemoetkoming is uiterlijk mogelijk tot de 22ste verjaardag.

Voor volwassenen hebben we een eenmalige tegemoetkoming van 150 euro na zes maanden behandeling. Lees hier alle details over de terugbetaling van een beugel.

Lid worden van VNZ? Je kan zeer eenvoudig overstappen. Ontdek hier hoe dit gaat. Je behoudt daarbij alle rechten en plichten. Er is geen wachttijd én geen onderbreking van je dekking. De volledige administratieve afhandeling wordt door ons geregeld. Als lid van VNZ geniet je van vele extra voordelen en terugbetalingen.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?