Menu

Welke tandzorgen worden terugbetaald?

De terugbetaling van tandzorgen wordt geregeld vanuit de wettelijke ziekteverzekering. Je bent verplicht om je bij deze ziekteverzekering aan te sluiten via een ziekenfonds en geniet dus automatisch van deze terugbetalingen.

Voor tandzorgen gelden er meestal specifieke voorwaarden voor elke terugbetaling. Voor het jaarlijks mondonderzoek of het verwijderen van tandsteen voorziet de ziekteverzekering bijvoorbeeld slechts één terugbetaling per kalenderjaar. Daarnaast is het ook mogelijk dat aan specifieke tandzorg leeftijdsvoorwaarden verbonden zijn. Er geldt een ruimere terugbetaling van tandzorgen voor kinderen en tieners dan voor volwassenen.

Honoraria tandartsen

Er bestaat een duidelijk overzicht van het honorarium dat geconventioneerde tandartsen mogen aanrekenen voor de verschillende tandheelkundige prestaties. Daarnaast staat per prestatie vermeld wat het persoonlijke aandeel van de patiënt bedraagt. Deze bedragen worden jaarlijks licht gewijzigd. Bekijk hier het overzicht van meest voorkomende nomenclatuurcodes.

Aanvullende verzekering van je ziekenfonds

Als een bepaalde behandeling niet wordt terugbetaald vanuit de ziekteverzekering, dan informeert je tandarts je hierover. Mogelijk bestaat er dan nog wel een terugbetaling vanuit de aanvullende ziekteverzekering van je ziekenfonds. Dit aanvullend verzekeringspakket verschilt tussen de ziekenfondsen onderling. Je geniet van deze aanvullende ziekteverzekering door het betalen van je jaarlijkse ledenbijdrage. Bekijk hier de terugbetalingen voor tandzorgen die je krijgt vanuit de aanvullende ziekteverzekering van het VNZ.

Specifieke tandverzekeringen

Naast de aanvullende ziekteverzekering kan je kiezen voor een specifieke tandverzekering. Deze verzekering is optioneel en kan je afsluiten bij je ziekenfonds of een andere verzekeraar. Deze tandverzekering voorziet verhoogde terugbetalingen voor specifieke tandbehandelingen. Denk daarbij aan tandprothesen, beugels, tandimplantaten, extracties, stifttanden, facings, inlay en onlay.

Welk bedrag je precies krijgt terugbetaald – en onder welke voorwaarden – hangt af van je specifieke verzekeringspolis. Het spreekt voor zich dat hogere terugbetalingen meestal ook gepaard gaan met een hogere jaarlijkse verzekeringspremie. Het is dan ook belangrijk om de verschillende tandverzekeringen goed met elkaar te vergelijken en de tandverzekering te selecteren die het best past bij jouw situatie. Denk hier ook tijdig aan want meestal gelden er langere wachttijden alvorens je het recht op tussenkomsten verwerft. Bekijk hier de voorwaarden en terugbetalingen van de tandverzekering TandPlus van het VNZ.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?