Menu

Welke terugbetaling krijg je bij een kinesist?

Veel mensen maken gebruik van een kinesist, bijvoorbeeld na een operatie of (sport)ongeval. In vele gevallen gaat het om een lange reeks van behandelingen. Daarbij geldt uiteraard de vraag welke terugbetaling geldt voor de kinesist. Vanuit de verplichte ziekteverzekering (Riziv) is de terugbetaling van je kinesist wettelijk geregeld. Wil je een hogere terugbetaling van je kinesist? Dan kan je bij het VNZ kiezen voor de optionele aanvullende ziekteverzekering MaxiPlan. Je krijgt dan de helft van je remgeld terugbetaald, tot een maximum van 1.000 euro per jaar.

Om van een terugbetaling van je kinesist te genieten, moeten deze sessies in de eerste plaats correct zijn voorgeschreven door een arts. Het voorschrift is in principe twee maanden geldig. De arts vermeldt daarbij het maximum aantal sessies dat hij of zij nodig acht, alsook een diagnose van de te behandelen kwaal. Bij zware aandoeningen – waarvoor extra kinebeurten vereist zijn – is een akkoord van de adviserend arts van het ziekenfonds vereist. Deze patiënten krijgen meer sessies terugbetaald en genieten van een lager remgeld.

Terugbetaling van je kinesist

Kinesisten die geconventioneerd zijn, werken volgens de vastgelegde tarieven. Je betaalt voor een courante aandoening dus een vast bedrag per sessie. Courante aandoeningen zijn bijvoorbeeld lage rugpijn, een tenniselleboog, verstuikte pols, … Voor dezelfde courante aandoening geniet je in de meeste gevallen een terugbetaling van jaarlijks maximum 18 beurten.

Ruime terugbetaling

Wanneer de behandeling correct is voorgeschreven, geniet je dankzij de wettelijke ziekteverzekering van een ruime terugbetaling van het bedrag dat je zelf aan de kinesist betaalt. Zo krijg je ongeveer drie vierde terug van de wettelijke ziekteverzekering. Ongeveer een vierde betaal je zelf als remgeld. Personen met een laag inkomen betalen minder remgeld. Zij genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Bij niet-courante aandoeningen kan de terugbetaling van de kinesist hoger of lager liggen. Deze bedragen kunnen verschillen per aandoening.

Hogere terugbetaling?

Wil je een hogere terugbetaling van je kinesist? Leden van het VNZ kunnen kiezen voor de aanvullende verzekering MaxiPlan. Je krijgt dan tot 50 % van je remgeld terug, met een maximum van 1.000 euro per jaar. Deze extra terugbetaling geldt niet alleen voor je kinesist, ook andere medische verstrekkingen door (tand)artsen en geneesmiddelen vallen onder deze verzekering.

Vragen over de terugbetaling van de kinesist? Contacteer ons gerust.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?