Wat trek ik terug van een bezoek aan de tandarts?

De vraag welke terugbetaling je krijgt van de tandarts, valt niet eenvoudig te beantwoorden. Er bestaan talrijke tandheelkundige prestaties die een tandarts voor jou kan leveren. Voor elke prestatie van tandzorg waarvoor een terugbetaling voorzien is, bestaat een zogeheten ‘nomenclatuurnummer’. Voor elk nomenclatuurnummer dat je tandarts vermeldt op het ziekenfondsbriefje geldt er een ander honorarium met bijhorende wettelijke terugbetaling.

In dit artikel hebben we het over de terugbetalingen van de meest voorkomende ‘klassieke’ tandheelkundige prestaties. Voor het plaatsen van stifttanden, overbruggingen, implantaten of orthodontie gelden andere regels.

Verschillende terugbetaling tandzorg meerder- en minderjarigen

Daarnaast bestaan er grote verschillen in terugbetaling van tandzorg voor meerder- en minderjarigen. De terugbetaling van tandzorg bij kinderen ligt veel hoger dan bij volwassenen. Het persoonlijk aandeel bij kinderen bedraagt vaak zelfs niets. Dit betekent dat je alles terugbetaald krijgt. Op die manier stimuleert de overheid een goede tandzorg voor kinderen.

Verhoogde tegemoetkoming

Ook mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen bovendien minder of zelfs geen remgeld.

Jaarlijks preventief bezoek aan de tandarts

Bovendien betaal je voor bepaalde prestaties een hoger persoonlijk aandeel als je het voorgaande jaar geen bezoek aan de tandarts hebt gebracht. Voor een maximale wettelijke terugbetaling is het daarom belangrijk om minstens jaarlijks een afspraak te maken bij je tandarts.

Overzicht honoraria en persoonlijke aandelen

De meest gebruikte nomenclatuurcodes voor tandartsen zijn voor tandsteenverwijdering, het jaarlijks mondonderzoek en het plaatsen van een vulling. Via onderstaande link vind je een overzicht van de meest voorkomende prestaties die tandartsen leveren. Bij elke prestatie vind je het wettelijke honorarium en de terugbetaling. Bekijk hier het overzicht van meest voorkomende nomenclatuurcodes.

Let wel op: jaarlijks worden deze bedragen aangepast. Bovendien gaat het om de honoraria en de terugbetaling bij tandartsen die geconventioneerd zijn. Niet-geconventioneerde tandartsen vragen mogelijk een supplement aan ereloon. Dit supplement wordt niet terugbetaald en geldt volledig als persoonlijk aandeel.

Onze Toppers