Menu

Hoeveel bedraagt de uitkering voor invaliditeit?

Er bestaat niet één bedrag als uitkering voor invaliditeit. Je mag invaliditeit zeker niet verwarren met mindervaliditeit. Invaliditeit betekent dat je voor een periode van minstens één jaar officieel arbeidsongeschikt bent. In dat geval heb je recht op de zogeheten invaliditeitsuitkering. De hoogte van je uitkering voor invaliditeit wordt berekend door het ziekenfonds en hangt af van talrijke factoren, waaronder je vroegere brutoloon en je gezinssituatie.

Een uitkering voor invaliditeit bestaat zowel voor arbeiders, bedienden als zelfstandigen. Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet kan werken door ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname. Een erkenning voor invaliditeit is pas mogelijk na een periode van 12 maanden arbeidsongeschiktheid.

Een erkenning voor arbeidsongeschiktheid door je behandelend arts en de adviserend arts van het ziekenhuis is per definitie niet permanent en oneindig. De behandelend arts vult een begin- en einddatum in. Deze kan door de adviserend arts van het ziekenfonds steeds bevestigd of ingekort worden. De maandelijkse uitkering verschilt tussen de periode vóór de invaliditeit (1ste jaar arbeidsongeschiktheid) en je invaliditeit (na 1 jaar arbeidsongeschiktheid).

Hoeveel bedraagt de uitkering voor invaliditeit?

De uitkering voor invaliditeit wordt voor arbeiders of bedienden berekend als percentage op je brutodagloon. Dit percentage hangt af van je gezinssituatie:

De invaliditeitsuitkering wordt per dag berekend in een stelsel van zes dagen. Er geldt ook een grensbedrag op basis van een loonplafond.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Mensen die een invaliditeitsuitkering krijgen, hebben mogelijk ook recht op een verhoogde tegemoetkoming, afhankelijk van het belastbaar inkomen en de gezinssituatie. Dit betekent dat je hogere terugbetalingen ontvangt vanuit de wettelijk verplichte ziekteverzekering bij een bezoek aan de dokter, het kopen van medicijnen, …

Vragen over de maandelijkse uitkering voor invaliditeit? Contacteer ons gerust.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?