Menu

Welke vergoeding krijg je voor mantelzorg?

Mantelzorgers krijgen onder specifieke voorwaarden een maandelijkse vergoeding van 130 euro vanuit de Vlaamse sociale bescherming. Deze vergoeding voor mantelzorg is verbonden met het maandelijkse zorgbudget dat mensen die veel zorg nodig hebben, krijgen toegewezen. Vroeger heette dit zorgbudget de ‘zorgverzekering’.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar een jaarlijkse bijdrage. Met dit geld wordt de Vlaamse sociale bescherming een stukje gefinancierd. Eén van de onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming omvat het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit budget krijgt iedereen – ongeacht de leeftijd – die veel zorg nodig heeft. Dat geldt zowel voor ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven als zwaar zorgbehoevende mensen die thuis ondersteuning nodig hebben.

Vergoeding mantelzorg

Je kan het maandelijkse toegekende zorgbedrag van 130 euro inzetten op verschillende manieren. Naast het betalen van gezinszorg kan je het ook gebruiken als vergoeding voor mantelzorg. Deze mantelzorg kan verstrekt worden door familie, vrienden, kennissen, buren, … . Je bent mantelzorger als je tijdelijk of permanent extra hulp verleent aan iemand die hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een verstandelijke of fysieke beperking. De vergoeding voor mantelzorg is niet belastbaar en hoeft dus niet te worden aangegeven aan de fiscus.

Erkenning als zwaar zorgbehoevende

Je kan als zwaar zorgbehoevende erkend worden met volgende attesten:

Als je niet over één van deze attesten beschikt, kan je de graad van zorgbehoefte laten vaststellen bij je thuis door een medewerker van de dienst maatschappelijk werk van het VNZ.

Je kan het zorgbudget als vergoeding voor mantelzorg aanvragen via:

Vele gemeentebesturen voorzien ook een mantelzorgpremie. Raadpleeg hiervoor je gemeentebestuur.

Vragen over het zorgbudget voor mantelzorg? Contacteer ons gerust.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?