Menu

Wat is het verschil tussen kunstgebit en een tandprothese?

Dankzij goede dagelijkse mondzorg slagen steeds meer mensen erin om oud te worden met hun eigen natuurlijke gebit. Toch kan het gebeuren dat bepaalde tanden en kiezen onherroepelijk verloren gaan. Met een kunstgebit of tandprothese kan je een gebit volledig of gedeeltelijk vervangen. Toch bestaat er een verschil tussen een kunstgebit en een tandprothese.

Wanneer mensen spreken over een kunstgebit, dan bedoelen ze meestal een uitneembare tandprothese. Een kunstgebit past perfect in je mond. Dankzij de speeksellaag tussen je tandvlees en het kunststof zuigt een kunstgebit zichzelf vast in je mond. Je kan het kunstgebit uit je mond nemen voor reiniging of om te gaan slapen.

Verschillende soorten tandprothesen

Er bestaan verschillende soorten uitneembare tandprothesen. Daarbij moeten we allereerst het onderscheid maken tussen gedeeltelijke en volledige tandprothesen. Welke soort tandprothese aangewezen is, hangt af van de specifieke situatie.

Bij een volledige tandprothese wordt je hele gebit vervangen. Zo bestaat er de overkappingsprothese, gebaseerd op implantaten in je kaak of op basis van je eigen wortels. Een klikgebit is een specifiek type van overkappingsprothese dat is vast geklikt op een aantal implantaten. Een telescoopprothese is een overkappingsprothese die wordt geplaatst op telescoopkronen. Ook voor gedeeltelijke prothesen bestaan er verschillende technieken: frameprothese, plaatprothese of immediaatprothese.

Terugbetaling van kunstgebit en tandprotheses

Een terugbetaling van uitneembare tandprotheses vanuit de wettelijke ziekteverzekering is pas mogelijk vanaf 50 jaar. In specifieke ernstige medische situaties (bijvoorbeeld kanker of orgaantransplantatie) kan er ook al vroeger terugbetaald worden. Hiervoor is dan een expliciete goedkeuring van het Riziv vereist.

Als er geen tussenkomst uit de wettelijke ziekteverzekering mogelijk is, kan je voor uitneembare tandprotheses een terugbetaling krijgen vanuit de aanvullende ziekteverzekering van het VNZ. Alle leden genieten dankzij hun ledenbijdrage vanuit onze aanvullende ziekteverzekering van een terugbetaling van 25 % van alle kosten boven de 200 euro. Wel geldt er een maximale terugbetaling van 1.200 euro per twee jaar. Bekijk hier de voorwaarden voor een terugbetaling van een tandprothese vanuit de aanvullende ziekteverzekering van het VNZ.

Tandverzekering TandPlus

Wanneer je kiest voor de optionele tandverzekering TandPlus krijg je – als de wettelijke ziekteverzekering geen tussenkomst biedt, een terugbetaling van 50 % van je kosten, met een maximum van 1.250 euro per kalenderjaar. Voor de supplementen op de wettelijke remgelden bedraagt het maximum 125 euro.

Onze Toppers

Interesse in het VNZ?