Op weg naar een Vlaamse sociale zekerheid

Om tal van redenen ijvert het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds voor de realisatie van een Vlaamse sociale zekerheid.

Momenteel is de sociale zekerheid een federale materie. Dat wil zeggen dat de financiering van de sociale zekerheid, door zowel Wallonië als Vlaanderen en Brussel, samen in één pot terecht komt. Uit deze pot worden dan de uitkeringen en voorzieningen gehaald. Volgens meerdere studies krijgt Wallonië te veel uitkeringen en voorzieningen en draagt Wallonië eveneens te weinig bij tot de financiering van de sociale zekerheid.

De sociale zekerheid omvat heel wat bevoegdheden: gezondheidszorg, kinderbijslag, pensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, vakantiegelden, te veel om op te sommen eigenlijk. De sociale zekerheid wordt gefinancierd door sociale bijdragen en inning van belastingen.

Waarom een Vlaamse sociale zekerheid?

Een Vlaamse sociale zekerheid is nodig om eigen accenten te kunnen leggen, om een efficiënter beleid te kunnen voeren, om homogene bevoegdheidspakketten tot stand te brengen en tenslotte om een einde te maken aan de torenhoge geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië.

Standpunt van de meeste Vlaamse partijen

Dit alles is één van de redenen waarom de meeste Vlaamse partijen en belangengroepen streven naar een eigen Vlaamse en autonome sociale zekerheid. Indien er een splitsing zou komen van de sociale zekerheid, zou Vlaanderen er beter uitkomen. Deze splitsing zorgt echter voor veel tumult in de federale regering, omdat Wallonië bevreesd is om hun sociale zekerheid alleen te moeten financieren.

Onze partners

Eén van onze partners is het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. Deze vereniging werd in 1995 opgericht om het standpunt van de OVV (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) op de politieke agenda te zetten. Hun standpunt is dat sociale zekerheid een bevoegdheid moet zijn van Vlaanderen én Wallonië.

Word lid van het VNZ

Een Vlaamse sociale zekerheid is echter tot op de dag van vandaag nog niet gerealiseerd. Door lid te worden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds draag je een klein steentje bij voor het ultieme einddoel. Bovendien geniet je van tal van voordelen. Interesse? Maak een afspraak. Een adviseur komt vrijblijvend bij jou langs om alles toe te lichten.

Onze Toppers