Menu

Statuten

Al onze folders en de teksten op onze webstek hebben slechts een informatieve waarde. Voor de nauwkeurige beschrijving van de aanvullende en facultatieve rechten en verplichtingen zijn alleen de statuten rechtsgeldig. Hieronder kan je deze volledig raadplegen.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 januari 2022

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 september 2021

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 april 2021

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 januari 2021

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 januari 2020

Statuten Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

Statuten VMOB HospiPlus – 2021

Statuten VMOB HospiPlus – 2020

Neutrale Zorgkas Vlaanderen – Statuten van kracht op 1 januari 2020

Statuten Regionale MOB’s: BrusselWallonië

Oproep tot kandidaten – ziekenfondsverkiezingensamenstelling Algemene Vergadering 2022-2028

Gevolgen van de niet betaling van de bijdrage aanvullende verzekering

Link webstek Controledienst voor de Ziekenfondsen

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is onderworpen aan de controle van de CDZ.