Statuten

Al onze folders en de teksten op onze webstek hebben slechts een informatieve waarde. Voor de nauwkeurige beschrijving van de aanvullende en facultatieve rechten en verplichtingen zijn alleen de statuten rechtsgeldig. Hieronder kan je deze volledig raadplegen.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 januari 2017

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) – Statuten van kracht op 1 juli 2016

Statuten VMOB HospiPlus

Statuten Neutrale Zorgkas Vlaanderen

 

" "