Menu

Werkverwijdering

Wat?

Wanneer je meer dan 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum het werk dient stop te zetten omdat je in een omgeving werkt die schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het kind, kan het ziekenfonds je een uitkering betalen.

Deze uitkering wordt betaald aan 78,237 % van het begrensd brutoloon.
Wettelijk zijn we verplicht om het eerste jaar 11,11 % bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden.

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

  1. De arbeidsgeneesheer beslist op de controle of je al dan niet aanspraak kan maken op een werkverwijdering.
  2. Indien je hier aanspraak op kan maken, maakt de arbeidsgeneesheer een formulier op dat je aan ons moet bezorgen.
  3. Op basis van dit formulier openen wij jouw dossier.

Afhandeling?

Meer info?