Menu

Aanvullende premie
COVID-19

Werknemers en zelfstandigen kunnen, indien men voldoet aan de gestelde voorwaarden, door een tijdelijke maatregel in het kader van COVID-19 aanspraak maken op een bijkomende ziektevergoeding.
Deze maatregel is geldig tot en met 30 september 2021 en wordt niet meer verlengd.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen loontrekkenden en zelfstandigen.