Menu

Aanvullende premie
COVID-19

Werknemers en zelfstandigen kunnen, indien men voldoet aan de gestelde voorwaarden, door een tijdelijke maatregel in het kader van COVID-19 aanspraak maken op een bijkomende ziektevergoeding.
Deze maatregel is geldig tot en met 30 juni 2021.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen loontrekkenden en zelfstandigen.