Adoptieverlof

Wat?

Wanneer je een kindje adopteert heb je recht op adoptieverlof en betalen wij je een vervangingsuitkering. Beide ouders hebben recht. We zijn wettelijk verplicht om 11,11 % bedrijfsvoorheffing af te houden. Je kan adoptieverlof opnemen tot de dag waarop het kind 8 jaar wordt.

Duur?

Voor wie?

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

Loontrekkenden

 1. Schrijf je geadopteerd kind in bij de gemeente.
 2. Verwittig je werkgever minstens één maand van tevoren via een aangetekend schrijven.
 3. Vul de aanvraag voor adoptieverlof in.
 4. Bezorg ons volgende formulieren:

Zelfstandigen

 1. Schrijf je geadopteerd kind in bij de gemeente.
 2. Bezorg ons volgende formulieren:

Afhandeling?

 1. Na ontvangst van de adoptieformulieren starten wij je dossier op.
 2. We zenden je via de post de nodige formulieren toe.
 3. Na ontvangst berekenen we je uitkering.
 4. Je ontvangt een gedetailleerde berekening van je uitkering.
 5. We betalen je uitkering voor adoptieverlof uit.

Meer info?