Menu

Adoptieverlof

Wat?

Wanneer je een kindje adopteert heb je recht op adoptieverlof en betalen wij je een vervangingsuitkering. Beide ouders hebben recht op minimum 6 weken. We zijn wettelijk verplicht om 11,11 % bedrijfsvoorheffing af te houden.

Duur?

6 basisweken per ouder bij de adoptie van 1 kind. 8 basisweken per adoptieouder bij de adoptie van meerdere kinderen. Vanaf 1/1/2019 kan er nog een extra week aangevraagd worden die door 1 van de 2 adoptieouders opgenomen kan worden.

Bij adoptie van een kind met een handicap, kan men aanspraak maken op 12 basisweken per ouder. Indien het om meerdere kinderen gaat waarvan er minstens 1 een handicap heeft, heeft men recht op 14 basisweken. Vanaf 1/1/2019 kunnen er 2 extra weken aangevraagd worden die vrij te verdelen zijn onder de adoptieouders.

Voor wie?

Voorwaarden?

Algemene voorwaarden

Voorwaarde begindatum bij nationale adoptie

Voorwaarde begindatum bij internationale adoptie

Hoe aanvragen?

 

Afhandeling?

1. Na ontvangst van de adoptieformulieren starten wij je dossier op.
2. We zenden je via de post de nodige formulieren toe.
3. Na ontvangst berekenen we je uitkering.
4. Je ontvangt een gedetailleerde berekening van je uitkering.
5. We betalen je uitkering voor adoptieverlof uit.

Meer info?