Betaalkalender uitkeringen (zelfstandigen)

Zelfstandigen ontvangen hun ziekte- en invaliditeitsuitkering telkens op het einde van de maand.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.

Er kan van deze data worden afgeweken:

Uitkeringen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid

 Periode 2019  Betaalopdracht(*)
 januari  4 februari 2019
 februari  4 maart 2019
 maart  2 april 2019
 april  2 mei 2019
 mei  3 juni 2019
 juni  2 juli 2019
 juli  2 augustus 2019
 augustus  2 september 2019
 september  2 oktober 2019
 oktober  4 november 2019
 november  3 december 2019
 december  26 december 2019

(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.

Invaliditeit: uitkeringen vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid

 Periode 2019  Betaalopdracht(*)
 januari  29 januari 2019
 februari  26 februari 2019
 maart  27 maart 2019
 april  26 april 2019
 mei  27 mei 2019
 juni  26 juni 2019
 juli  29 juli 2019
 augustus  28 augustus 2019
 september  26 september 2019
 oktober  29 oktober 2019
 november  27 november 2019
 december  19 december 2019

(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.