Menu

Betaalkalender uitkeringen (zelfstandigen)

Zelfstandigen ontvangen hun ziekte- en invaliditeitsuitkering telkens op het einde van de maand.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.

Er kan van deze data worden afgeweken:

Uitkeringen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid

 Periode 2020  Betaalopdracht(*)
 januari  3 februari 2020
 februari  2 maart 2020
 maart  2 april 2020
 april  4 mei 2020
 mei  2 juni 2020
 juni  2 juli 2020
 juli  3 augustus 2020
 augustus  2 september 2020
 september  2 oktober 2020
 oktober  3 november 2020
 november  2 december 2020
 december  28 december 2020

(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.

Invaliditeit: uitkeringen vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid

 Periode 2020  Betaalopdracht(*)
 januari  29 januari 2020
 februari  26 februari 2020
 maart  27 maart 2020
 april  28 april 2020
 mei  27 mei 2020
 juni  26 juni 2020
 juli  29 juli 2020
 augustus  27 augustus 2020
 september  28 september 2020
 oktober  28 oktober 2020
 november  26 november 2020
 december  21 december 2020

(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.