Menu

Borstvoedingsverlof

Wat?

Vrouwen die werken in een risicovolle sector (chemische producten, infectiegevaar, …) kunnen mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming van het ziekenfonds voor de periode dat ze niet geschikt zijn om hun werk uit te oefenen wegens het geven van borstvoeding.

Deze uitkering bedraagt 60 % van het begrensd brutoloon.

Voor wie?

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

  1. De arbeidsgeneesheer beslist op de controle of je al dan niet aanspraak kan maken op borstvoedingsverlof.
  2. Indien je hier aanspraak op kan maken, maakt de arbeidsgeneesheer een formulier op dat je aan ons moet bezorgen.
  3. Op basis van dit formulier openen wij jouw dossier.

Afhandeling?

  1. Na de opstart van jouw dossier, doen wij het nodige om je dossier zo snel mogelijk in orde te brengen. Hiervoor hebben wij geen verdere formulieren meer nodig.
  2. Na de verwerking ontvang je een brief van ons met alle informatie.
  3. Wij betalen je uitkering 2 keer per maand (bij loonbeslag slechts 1 keer per maand).

Meer info?