Menu

Geboorteverlof (Vaderschapsverlof)

Wat?

Indien je kindje geboren is voor 1/1/2021 heb je recht op 10 dagen geboorteverlof. Voor kindjes die geboren zijn vanaf 1/1/2021 heb je recht op 15 dagen, en voor kindjes geboren vanaf 1/1/2023 zal je recht hebben op 20 dagen. De werkgever betaalt de eerste 3 dagen, wij nemen de resterende dagen die je wenst op te nemen ten laste en vergoeden deze aan 82 % van het begrensd brutoloon. Wettelijk zijn we verplicht om 11,11 % bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden.

Voor wie?

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

Afhandeling?

  1. Op basis van het aanvraagformulier starten wij een dossier op en ontvang je een inlichtingsblad dat je zelf moet invullen en terugbezorgen. Je werkgever bezorgt zijn deel van het inlichtingsblad via elektronische weg rechtstreeks aan het ziekenfonds.
  2. Na ontvangst van de correct ingevulde inlichtingsbladen berekenen wij je uitkering.
  3. Je ontvangt een brief met meer informatie over de berekening.
  4. Wij betalen de tegemoetkoming als de laatste dag geboorteverlof effectief opgenomen werd.

Meer info?

Bekijk ook