Menu

Moederschapsrust

Wat?

Wanneer je niet meer kan werken naar aanleiding van je zwangerschap, heb je mogelijk recht op een vervangingsinkomen van je ziekenfonds. Wettelijk zijn we verplicht om 11,11% bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden.

Loontrekkenden

Werkzoekenden

Zelfstandigen

Men heeft recht op 12 weken bij de geboorte van één kind en 13 weken bij de geboorte van een meerling. Deze verlenging heeft slechts betrekking op de facultatieve periode. De verplichte periode telt nog steeds 3 weken.

De gerechtigde kan haar facultatief postnataal verlof opsplitsen in periodes van 7 kalenderdagen. De periode waarbinnen de facultatieve nabevallingsrust moet worden opgenomen is 36 weken en vangt aan op de eerste dag na de 2 weken verplichte nabevallingsrust.

De zelfstandige heeft de mogelijkheid om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteit halftijds uit te oefenen. In dat geval zal de facultatieve periode maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust tellen of 20 weken bij de geboorde van een meerling.
Het forfaitaire bedrag van de wekelijkse uitkering wordt tot de helft verminderd voor elke week van halftijdse moederschapsrust. Het is niet vereist dat een verzekerde steeds een even hoeveelheid weken halftijdse moederschapsrust opneemt.

In onderstaande tabel kan je de bedragen terugvinden die van toepassing zijn.

Uitkering volledige week tijdens de eerste 4 weken 752,34 EUR
Uitkering volledige week vanaf de 5de week 688,12 EUR
Uitkering halve week tijdens de eerste 4 weken 376,17 EUR
Uitkering halve week vanaf de 5de week 344,06 EUR

Personen die een leefloon ontvangen, personen ten laste of vast benoemde ambtenaren kunnen geen aanspraak maken op een uitkering moederschapsrust.

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

  1. Laat de aangifte van arbeidsongeschiktheid invullen door je arts.
    (voor zelfstandigen gaat het hier over de ‘aanvraag moederschapsrust zelfstandigen’)
  2. Bezorg ons deze aangifte:

Afhandeling?

  1. Op basis van het aanvraagformulier starten wij een dossier op en ontvang je de nodige formulieren.
  2. Na ontvangst van de correct ingevulde formulieren berekenen wij je uitkering.
  3. Je ontvangt een brief met meer informatie over de berekening.
  4. Wij betalen je uitkering 2 keer per maand (1 keer per maand voor zelfstandigen, invaliden of personen met loonbeslag).

Meer info?

Bekijk ook