Menu

Pleegouderverlof

Wat?

Wanneer je minderjarige pleegkinderen langdurig opvangt, heb je recht op pleegouderverlof en betalen wij je vervangingsuitkering. Beide pleegouders hebben elk recht op minimum 6 weken.

Duur?

6 basisweken per pleegouder van 1 kind. 8 basisweken per pleegouder van meerdere kinderen. Vanaf 1/1/2019 kunnen er bijkomende weken opgenomen worden die te verdelen zijn onder de pleegouders. Hieronder een overzicht:

 Aanvang  Basisweken per pleegouder
(1 kind)
Basisweken per pleegouder (meerdere kinderen) Bijkomende weken (te verdelen onder de pleegouders)
 Vanaf 1/1/2019  6 weken  8 weken  1 week
 Vanaf 1/1/2021  6 weken  8 weken  2 weken
 Vanaf 1/1/2023  6 weken  8 weken  3 weken
 Vanaf 1/1/2025  6 weken  8 weken  4 weken
 Vanaf 1/1/2027  6 weken  8 weken  5 weken

Indien je pleegouder bent van een kind met een handicap, heb je recht op 12 basisweken per pleegouder. Wanneer je meerdere kinderen opvangt waarvan minstens één met een handicap, heb je recht op 14 weken. Ook in dit geval kunnen er sinds 1/1/2019 bijkomende weken opgenomen worden die verdeeld moeten worden onder beide pleegouders. Hieronder een overzicht:

 Aanvang  Basisweken per pleegouder
(1 kind)
Basisweken per pleegouder (meerdere kinderen) Bijkomende weken (te verdelen onder de pleegouders)
 Vanaf 1/1/2019  12 weken  14 weken  2 weken
 Vanaf 1/1/2021  12 weken  14 weken  4 weken
 Vanaf 1/1/2023  12 weken  14 weken  6 weken
 Vanaf 1/1/2025  12 weken  14 weken  8 weken
 Vanaf 1/1/2027  12 weken  14 weken  10 weken

Je kan het verlof ten vroegste opnemen vanaf de dag van de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, als deel uitmakend van het gezin. Het verlof moet ten laatste beginnen lopen binnen de 12 maanden na de inschrijving en het moet in een aaneengesloten periode opgenomen worden.

Voor wie?

Voorwaarden?

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor de pleegouders

Voorwaarden voor het pleegkind

Hoe aanvragen?

Afhandeling?

  1. Na ontvangst van de formulieren voor je pleegouderverlof starten wij je dossier op.
  2. We zenden je via de post de nodige formulieren toe.
  3. Na ontvangst van de formulieren voor het uitkeringsdossier berekenen we je uitkering.
  4. Je ontvangt een gedetailleerde berekening van je uitkering.
  5. We betalen je uitkering voor pleegouderverlof uit.

Meer info?