Menu

Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Wat?

Bij ziekte of ongeval betalen wij je een vervangingsinkomen:

Wettelijk zijn we verplicht om het eerste jaar 11,11 % bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden. Wanneer je meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent ga je over op invaliditeit en is dit echter niet meer mogelijk.

Voor wie?

Personen die een leefloon ontvangen, gepensioneerden, personen ten laste of vast benoemde ambtenaren kunnen geen aanspraak maken op een ziekte-uitkering.

Voorwaarden?

Wanneer aanvragen?

Doe tijdig aangifte! Bezorg ons de aangifte binnen de periode van het gewaarborgd loon:

De poststempel geldt als aangiftedatum.
Bij laattijdige aangifte worden de uitkeringen tijdens de periode van laattijdigheid verminderd met 10 %.

Hoe aanvragen?

Het is van essentieel belang dat bij een verlenging van dezelfde ziekte, de nieuwe begindatum exact aansluit op de einddatum van je vorige ERKENNING, afgeleverd door het ziekenfonds!

Vergeet dus niet om een nieuw getuigschrift te vragen voor een verlenging van je ziekte. Deze verlenging moet binnen de 48 uren met de post aan het ziekenfonds worden bezorgd of persoonlijk in een kantoor worden afgegeven: zeker niet in een brievenbus van het ziekenfonds stoppen!

Opgelet: voor zelfstandigen kan de arbeidsongeschiktheid pas erkend worden vanaf datum van ondertekening door de behandelende arts.

Afhandeling?

Deeltijds werk tijdens arbeidsongeschiktheid?

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan je een gedeeltelijke beroepsactiviteit hervatten die verenigbaar is met je gezondheidstoestand.

Meer info?