Menu
Nieuws - 06/04/2021

Vaccinatie COVID-19 voor risicopersonen

De volgende stap in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is de inenting van risicopatiënten tussen 18 en 64 jaar. Deze inentingen zullen waarschijnlijk eind april-begin mei van start gaan. Net zoals bij de 65-plussers wordt ook binnen deze groep van oud naar jong gewerkt.

Vanaf april 2021 kan je via www.myhealthviewer.be zelf consulteren of je op de lijst van risicopatiënten staat. Je hoeft hiervoor dus niet naar je huisarts of je ziekenfonds te bellen. De huisartsen zullen vanaf 2 april de lijst nog geleidelijk aanvullen, waardoor het mogelijk is dat je pas op een latere datum op de lijst staat. Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten.

Wegens massale toestroom naar de site www.myhealthviewer.be is het identificatiesysteem overbelast.

Daarom verloopt de toegang moeizaam.  Er zijn reeds meer dan 1,2 miljoen personen aangemeld door de ziekenfondsen als risicopersoon en meer dan 450.000 patiënten door de artsen die nog bezig zijn met hun procedure tot opladen.  Het heeft geen zin om snel naar myhealthviewer te willen gaan kijken, de vaccinaties zijn nog niet gestart.

Myhealthviewer is een bestaande en blijvende toepassing die in de loop van de volgende weken, maanden nog steeds kan bekeken worden.

Welke aandoeningen komen voor op de lijst van de risicopersonen?
Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar:

 • Kanker: in de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes: je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de pillen als de spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op zijn lijst staat.
  Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor prioriteit bij vaccinatie.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden.
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA / hersenbloeding, beroerte – herseninfarct).

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar:

 • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm: hemodialyse, abdominale dialyse. Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van het ziekenfonds.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is vóór 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand vóór de datum van 30.06.2020.
 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent HIV-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/ µL en je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 en je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd, of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Neem dan persoonlijk contact op met het VNZ.
Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met jouw huisarts. Je ziekenfonds kan je niet toevoegen aan de lijst of je naam schrappen. Ook hiervoor neem je best contact op met de huisarts.

Meer info omtrent de vaccinatiecampagne kan je vinden op www.vnz.be/veelgestelde-coronavragen of www.laatjevaccineren.be.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Interesse in het VNZ?