Nieuws - 15/09/2022

Vaccins, ook buiten corona heel belangrijk!

Een vaccin is een preventief middel bedoeld om ziektes te vermijden.

Vaccins zijn gemaakt van levende verzwakte of geïnactiveerde (dode) ziektekiemen. Deze zorgen er voor dat je lichaam antistoffen kan aanmaken tegen de ziektekiem, zonder zelf de ziekte door te maken. Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt.

Soms is er een levenslange bescherming, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet je je opnieuw laten vaccineren (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog te houden.

Groepsimmuniteit
Vaccinatie kan je beschermen tegen een aantal aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn of die ernstige blijvende complicaties kunnen hebben. Door je te laten vaccineren, word je zelf beschermd, en zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet gaat verspreiden in je onmiddellijke omgeving.

Wanneer je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die omwille van leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd mogen of kunnen worden, ook al zijn ze net extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen met bepaalde allergieën, chronische ziekten of met een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie gehad hebben. Voor hen is het heel belangrijk dat hun omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt en dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Veiligheid vaccins
Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar meestal zijn deze bijwerkingen beperkt en gaan ze snel voorbij. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken.

Mogelijke lichte bijwerkingen zijn:

 • matige koorts (minder dan 38,5 °C)
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige vaccins kan dit uitgebreider zijn. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen.
 • verharding op de injectieplaats – soms knobbeltje
 • bij een vaccinatie tegen mazelen, bof of rodehond: koorts tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie.
 • een lichte rode huiduitslag en/of tijdelijke gewrichtspijn.

Voor deze bijwerkingen is er geen behandeling nodig, de klachten verbeteren spontaan (een knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven). Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan de bijsluiter door of neem contact op met je huisarts.

Terugbetaling
IN VLAANDEREN

Volg je het basisvaccinatieschema, dan zijn de vaccins die je beschermen tegen 12 verschillende infectieziekten helemaal gratis in Vlaanderen, als de vaccinator ze bestelt in Vaccinnet. Het kost je alleen de consultatie bij je arts. Voor kinderen en jongeren is ook de consultatie bij Kind en Gezin of het CLB gratis. Ook voor volwassenen zijn sommige vaccins gratis, zoals de griepvaccins voor bewoners in woonzorgcentra en sommige andere instellingen. Vaccins voor de herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest zijn voor iedereen gratis in Vlaanderen. Ook je ziekenfonds komt tussen in de kostprijs van een aantal erkende vaccins.

IN WALLONIE EN BRUSSEL

In Wallonië en Brussel zijn de vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis, op twee voorwaarden. Ze moeten:

 • worden toegediend op de momenten aanbevolen door de vaccinatiekalender
 • worden besteld door de gezondheidsprofessional in het kader van het vaccinatieprogramma voor Wallonië en Brussel.

Andere vaccins (HPV, griep, …) voor kinderen en volwassenen worden gedeeltelijk door het Riziv terugbetaald.

Vaccinatie van baby’s, kinderen en jongeren:

In het gezondheidsboekje, dat aan de ouders van iedere pasgeborene wordt overhandigd tijdens het verblijf op de materniteit, zitten klevertjes die toegang verlenen tot de vaccins die worden toegediend in het kader van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel.

In ruil voor deze klevertjes kunnen alle vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis door de ouders worden verkregen. Daartoe moeten ze zich richten tot de vaccinator van hun keuze – raadpleging Kind en Gezin, behandelende arts, kinderarts buiten het ziekenhuis of de dienst pediatrie van het ziekenhuis, … Hij zal de toegediende vaccins opnemen in het gezondheidsboekje van het kind.

Alleen het vaccin tegen het rotavirus, aanbevolen in het schema van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel, maakt geen deel uit van het klevertjes circuit. Het kan worden aangekocht in de apotheek, op voorschrift van een arts, en wordt gedeeltelijk terugbetaald naargelang van het ziekenfonds.

Zwangere vrouwen hebben geen klevertjes nodig om de gratis vaccins te verkrijgen die hen aanbelangen zoals kinkhoest of griep.

Het is belangrijk zicht te behouden welke vaccins je al dan niet toegediend kreeg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vaccinatiekaart of MyHealthViewer (digitaal). Zorg er zeker voor dat je in gesprek gaat met je huisarts om na te gaan of jouw vaccinatiegegevens in je globaal medisch dossier staan.

Bronnen: www.laatjevaccineren.be (Vlaanderen)

Lees hier de brochure

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Interesse in het VNZ?

Word meteen lid of ontvang vrijblijvend ons infopakket

 • Al 132.742 tevreden leden
 • Uitstekende, persoonlijke service
 • 42 kantoren in heel Vlaanderen
 • IJzersterke voordelen
 • Schenking van 1 euro aan G-Sport Vlaanderen bij elk nieuw lid