Menu

Wat doen bij ziekte?

Hoe Mutas contacteren?

Je kan rekenen op de bijstand van Mutas 24 uur op 24, 7 dagen op 7:

TIP: de telefoonnummer staat op de achterkant van je Europese ziekteverzekeringskaart. Sla de telefoonnummer van Mutas in je gsm op.

Mutas online

Mutas Online vereenvoudigt voortaan het melden van medische zorgen in het buitenland aan de alarmcentrale Mutas. Hoe gaat het in zijn werk?

Via Mutas Online kunnen drie soorten medische hulp worden doorgegeven:

De volgende zorgen kan niet via Mutas Online worden doorgegeven:

Ziekenhuisopname?

Geef zeker je Europese Ziekteverzekeringskaart of een specifiek reisdocument af in landen waar ze van toepassing zijn. Bel binnen de 48u naar Mutas. De facturatie verloopt dan rechtstreeks naar Mutas via derdebetalersregeling.
Ontvang je thuis toch nog een factuur? Neem dan contact op met je ziekenfonds.

Ambulante zorgen?

Regel je kosten ter plekke met de Europese Ziekteverzekeringskaart of een specifiek reisdocument.

OF

Betaal je kosten eerst zelf en dien bij terugkomst je kosten bij het ziekenfonds in voor een eventuele terugbetaling. Wij regelen de kosten met Mutas.

Dialyse of zuurstoftherapie?

Heeft u dialyse of zuurstoftherapie nodig op vakantie, neem dan minstens 1 maand op voorhand contact op met Mutas.

Hoe nadien de kosten indienen?

Afhandeling?

Meer info?

Bekijk oo