Wat te doen bij ziekte?

Hoe Mutas contacteren?

Mutas biedt 24/7 bijstand en kan gecontacteerd worden via:

TIP: het telefoonnummer staat op de achterkant van je Europese ziekteverzekeringskaart. Sla het telefoonnummer van Mutas in je gsm op.

Mutas online

Voortaan meld je medische zorgen in het buitenland eenvoudig bij Mutas via Mutas Online. Hoe gaat het in zijn werk?

 • Je maakt verbinding met het platform door je mobiel nummer en ziekenfonds in te voeren.
 • Mutas bezorgt je vervolgens een toegangscode per SMS.
 • Na het invoeren van de toegangscode dien je de richtlijnen op het invulformulier zorgvuldig te volgen.
 • Zodra je het document verzonden hebt, kan het niet meer gewijzigd worden.
  Mutas bevestigt je aanvraag als ze deze ontvangen hebben. Vervolgens zal een medewerker van Mutas je telefonisch contacteren om je verder te informeren.

Via Mutas Online kunnen drie soorten medische hulp worden doorgegeven:

 • Hospitalisatie
 • Ambulante verzorging met aanvraag om hulp (bv. betaling van de kosten, repatriëring, …).
 • Ambulante verzorging zonder aanvraag om hulp (bv. de patiënt heeft zelf de arts betaald, maar wil Mutas/het ziekenfonds hiervan al op de hoogte brengen).

Dialyse of zuurstoftherapie

Heeft u dialyse of zuurstoftherapie nodig op vakantie, neem dan minstens een maand op voorhand telefonisch contact op met Mutas. Een aanvraag kan niet via Mutas Online worden doorgegeven.

Ziekenhuisopname met overnachting

Ambulante zorgen

Regel je kosten ter plekke met de Europese ziekteverzekeringskaart of een specifiek reisdocument.

OF

Betaal je kosten eerst zelf en dien bij terugkomst je kosten bij het ziekenfonds in voor een eventuele terugbetaling.

Terugbetaling van buitenlandse zorgen

 • Je dient je medische kosten bij het ziekenfonds in, samen met een volledig ingevulde en ondertekende verklaring buitenlandse zorgen.
 • Er is enkel een terugbetaling mogelijk als je ons de originele facturen bezorgt en een betaalbewijs hiervoor.
 • Een (kopie van een) medisch voorschrift is vereist voor de terugbetaling van geneesmiddelen, hulpmiddelen, labo-onderzoek, kinesitherapie, verpleegkundige zorgen, …

Afhandeling

Na verwerking van je dossier, ontvang je de tussenkomst. Indien je over een privéreisverzekering beschikt, bezorgen we je na verwerking een verschillenstaat. De verwerking van buitenlandse kosten neemt meer tijd in beslag. Afhankelijk van het soort dossier, varieert dit van enkele weken tot enkele maanden.

Meer info?

Bekijk ook